Кількість звернень, прийнятих операторами кол-центрів ОСР

<p>Інформація щодо кількості звернень споживачів до кол-центрів операторів системи розподілу (ОСР) у розрізі тематики звернень.</p><p>Дані за 2022 рік містять показники за січень-червень&nbsp;та не м…

Кількість звернень, прийнятих операторами кол-центрів електропостачальників

<p>Інформація щодо кількості звернень споживачів до кол-центрів електропостачальників у розрізі тематики звернень.</p><p>Дані за 2022 рік містять показники за січень-червень&nbsp;та не містять інформ…

10
Показати всі

10 ресурси

Результати балансуючого ринку

<p>Інформація щодо результатів балансуючого ринку, де зазначено ціни та обсяг купівлі-продажу електроенергії на аукціонах балансуючого ринку у напрямках на завантаження та розвантаження. Дані подано …

Маржинальні ціни активованої балансуючої енергії на завантаження та розвантаження

Інформація про маржинальні ціни (такі що визначаються на підставі балансу попиту і пропозиції і поширюються на всіх учасників ринку) активованої балансуючої енергії, що склалися на балансуючому ринку…

7
Показати всі

7 ресурси

Квартальні індекси базового навантаження на РДД

<p class="ql-align-justify">Файл містить інформацію про індекси базового навантаження, що склалися на ринку двосторонніх договорів (РДД) протягом календарного кварталу, обсяг торгів та вартість реалі…

Місячні індекси базового навантаження на РДД

<p class="ql-align-justify">Файл містить інформацію про індекси базового навантаження, що склалися на ринку двосторонніх договорів (РДД) протягом календарного місяця, обсяг торгів та вартість реалізо…

6
Показати всі

6 ресурси

Індекси РДН та середньозважені ціни

<p>Інформація про агреговані цінові показники роботи ринку "на добу наперед" (РДН), а саме: вартість електроенергії в період базового, пікового та позапікового навантаження, мінімальну, максимальну т…

Частка учасників ринку за обсягом продажу та купівлі на РДН

<p>Інформація щодо учасників ринку "на добу наперед" (РДН) із зазначенням розміру частки ринку за обсягом продажу та купівлі електроенергії. Для торгової зони "ОЕС України" зазначено 50 найбільших уч…

5
Показати всі

5 ресурси

Торгівля природним газом на внутрішньодобовому ринку на УЕБ

<p>Інформація про середньозважену ціну та обсяги купівлі / продажу природного газу на внутрішньодобовому ринку Української енергетичної біржі (УЕБ). Додатково зазначаються обсяги торгівлі в даний тор…

Торгівля природним газом на короткостроковому ринку (ПСГ)

<p>Інформація про середньозважену ціну та обсяги купівлі / продажу природного газу в підземних сховищах на внутрішньодобовому ринку Української енергетичної біржі (УЕБ).</p>

2
Показати всі

2 ресурси

Складові тарифу на електроенергію генеруючих компаній

Інформація щодо вартості основних складових тарифів на відпуск електроенергії, що формувалися до 01.07.2019 р. згідно з методиками та правилами Оптового ринку електричної енергії (ОРЕ) України, у роз…

Погодинна оптова ринкова ціна електроенергії

Інформація щодо погодинної оптової ринкової ціни (ОРЦ) одиниці (МВт*год) електроенергії, що склалася на Оптовому ринку електроенергії (ОРЕ), який функціонував в Україні до липня 2019 року. ОРЦ розрах…

8
Показати всі

8 ресурси

Ціни на ф'ючерсному ринку на європейських газових хабах

Інформація про ціни на місячні, квартальні, піврічні та річні продукти на 10 найбільших європейських хабах. Інформацію подано в розрізі торгових днів.

Ціни на спотовому ринку на європейських газових хабах

Інформація про спотові ціни (на добу наперед) на природний газ на 10 найбільших європейських хабах. Дані вказані в розрізі торгових днів.

3
Показати всі

3 ресурси

Тарифи на послуги постачальника "останньої надії"

Відповідно до ЗУ "Про ринок електричної енергії", тариф на послуги постачальника "останньої надії" (ПОН) визначається за результатами конкурсу. Враховуючи, що на сьогодні такий конкурс не проведено, …

Середні ціни електроенергії для побутових та непобутових споживачів

<p>Інформація щодо середніх цін на електроенергію для побутових і непобутових споживачів у розрізі визначених стандартних груп за річними обсягами споживання в цілому по Україні. Крім того, зазначаєт…

20
Показати всі

20 ресурси

Торгівля скрапленим газом на УЕБ (EXW, автотранспорт)

Інформація про купівлю/продаж скрапленого газу на Українській енергетичній біржі, а саме: обсяги, ціна однієї тони ресурсу, а також її відхилення від ціни попередніх торгів. Слід зазначити, що дані н…

Торгівля сирою нафтою на УЕБ

Інформація про торгівлю сирою нафтою та конденсатом на Українській енергетичній біржі із зазначенням обсягів товару, ціни тони нафти, а також її відхилення ціни у порівнянні з попередніми торгами. Та…

5
Показати всі

5 ресурси

Структура реалізованих процедур зміни електропостачальника у розрізі категорій споживачів

Інформація про структуру реалізованих процедур зміни постачальника електроенергії споживачами, що приєднані до розподільчих мереж. Дані подано у розрізі категорій споживачів.

Кількість споживачів, які змінили постачальника природного газу

<p>Інформація про&nbsp;кількість побутових та непобутових споживачів, які змінили постачальника природного газу.</p>

6
Показати всі

6 ресурси

Оптова ціна на природний газ: регульований та нерегульований сегменти

Інформація про оптові ціни на природний газ на регульованому та нерегульованому сегментах ринку, зокрема ціни від видобувних компаній, а також вартість імпортованого газу з урахуванням витрат на тран…

Торгівля газом на довго- та середньостроковому ринку на УЕБ (щоденні дані)

Інформація про середньозважену ціну на ресурс природного газу певного місяця, яка склалась на вказану дату за результатами торгів на Українській енергетичній біржі (УЕБ).

8
Показати всі

8 ресурси

Використання електроенергії підприємствами у розрізі областей

<p>Інформація щодо обсягів використання електричної енергії на виробничо-експлуатаційні та господарські потреби підприємств без урахування обсягів, відпущених населенню з деталізацією у розрізі облас…

Використання електроенергії підприємствами у розрізі КВЕД

Інформація щодо обсягів використання електричної енергії на виробничо-експлуатаційні та господарські потреби підприємств без урахування обсягів, відпущених населенню з деталізацією у розрізі КВЕД.

24
Показати всі

24 ресурси

Результати торгів на ВДР

<p>Інформація про цінові показники роботи внутрішньодобового ринку електроенергії (ВДР), а саме: мінімальна, максимальна та остання ціна електроенергії, заявлений та фактичний обсяг продажу та купівл…

Структура продажу та купівлі електроенергії на ВДР

<p>Інформація щодо структури обсягів продажу та купівлі електроенергії на внутрішньодобовому ринку (ВДР) у розрізі суб’єктів торгівельної діяльності із зазначенням торгової зони, обсягу та частки акц…

3
Показати всі

3 ресурси

Послуги з регулювання частоти та активної потужності

<p>Інформація щодо обсягів прийнятої балансуючої електроенергії на завантаження та розвантаження і наданих допоміжних послуг, таких як: резерв підтримки частоти, резерв відновлення частоти та резерв …

Реєстр постачальників допоміжних послуг

Інформація про постачальників допоміжних послуг, що міститься у Реєстрі, який веде Оператор системи передачі НЕК "Укренерго". Реєстр містить інформацію про учасника ринку: EIC-код, код ЄДРПОУ, назву …

2
Показати всі

2 ресурси

Рівень оплати за вироблену "зелену" електроенергію

<p>Інформація щодо розрахунків ДП "Гарантований Покупець" з виробниками за електроенергію, вироблену за "зеленим" тарифом.</p>

Вартість послуги зі збільшення частки електроенергії з альтернативних джерел, наданої Гарантованим Покупцем

<p>Інформація щодо розміру вартості послуги з забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, наданої ДП "Гарантований Покупець" системному оператору "Укренерго". У…

11
Показати всі

11 ресурси

Структура оптової торгівлі електроенергією за сегментами ринку

<p>Інформація щодо структури кінцевого продажу електроенергії у розрізі сегментів ринку: за двосторонніми договорами (РДД), на ринку "на добу наперед" (РДН), внутрішньодобовому (ВДР), балансуючому (Б…

1
Показати всі

1 ресурси

Зовнішня торгівля соломою, накопиченим підсумком з початку року

Інформація щодо зовнішньої торгівлі біомасою у вигляді соломи та полови зернових культур (код УКТ ЗЕД 1213000000) за напрямками постачання та вартості експортованих та імпортованих обсягів. Дані є ку…

Імпорт природного газу з ЄС, дані ОГТСУ

Інформація про обсяги щоденних надходжень природного газу в українську ГТС з суміжних газотранспортних систем Угорщини, Словаччини та Польщі.

36
Показати всі

36 ресурси

Торгівля природним газом на ринку на добу наперед (УЕБ)

<p>Інформація про середньозважену ціну та обсяги купівлі / продажу природного газу на ринку на добу наперед Української енергетичної біржі (УЕБ).</p>

1
Показати всі

1 ресурси

Розмір компенсації за недотримання стандартів якості електропостачання (2017-2018)

Інформація щодо стандартів якості надання послуг з електропостачання та розміру компенсацій споживачам за їх недотримання, що діяли в Україні з 30.12.2016 по 24.10.2018 відповідно до Постанови НКРЕКП…

Розмір компенсації за недотримання стандартів якості постачання газу з боку постачальників газу

Інформація про розміри компенсацій, які мають надавати постачальники газу за недотримання мінімальних вимог до якості надання послуг з постачання природного газу. Ці вимоги встановлені Постановою НКР…

7
Показати всі

7 ресурси

1-19 з 19 записів