Інформація про індекси цін електроенергії базового, пікового та позапікового навантаження, що склалися на ринку "на добу наперед" (РДН) в Україні та у сусідніх країнах: Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині.

До 24 лютого 2022 року через технічні особливості української енергосистеми існували дві відокремлені торгові зони "Острів Бурштинської ТЕС" та "Об'єднана енергосистема України". Для проведення тестування стійкості енергосистеми у рамках підготовки до інтеграції з ENTSO-E, з 24.02.2022 українська енергомережа була від'єднана від мереж всіх сусідніх країн (крім Молдови), а внутрішні системи - синхронізовані. З цього моменту діє єдина торгова зона для всієї енергосистеми України. Слід зазначити, що до 24 лютого показники по Україні розраховувалися для торгової зони основної частини ОЕС України, без врахування Бурштинського енергоострову.

Дата оновлення 19.02.2024 Щотижнево
Період охоплення 27.08.2019 - 19.02.2024
Розпорядник АТ "Оператор ринку"

Інформація щодо структури обсягів продажу та купівлі електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) у розрізі суб’єктів торгівельної діяльності із зазначенням торгової зони, обсягу та частки акцептованої та заявленої електроенергії, а також середньозваженої ціни заявок.

Дата оновлення 19.02.2024 Щотижнево
Період охоплення 01.07.2019 - 18.02.2024
Розпорядник АТ "Оператор ринку"

Інформація про агреговані цінові показники роботи ринку "на добу наперед" (РДН), а саме: вартість електроенергії в період базового, пікового та позапікового навантаження, мінімальну, максимальну та середньозважену ціну електроенергії із зазначенням торгової зони.

Дата оновлення 19.02.2024 Щотижнево
Період охоплення 01.07.2019 - 19.02.2024
Розпорядник АТ "Оператор ринку"

Інформація про цінові показники роботи ринку "на добу наперед" (РДН), а саме: ціну, заявлений та фактичний обсяг продажу та купівлі електроенергії та попит із зазначенням торгової зони.

Дата оновлення 19.02.2024 Щотижнево
Період охоплення 01.07.2019 - 19.02.2024
Розпорядник АТ "Оператор ринку"

Інформація про граничні цінові обмеження на електроенергію у заявках на торги на ринку "на добу наперед" (РДН) для кожного розрахункового періоду відповідної доби постачання. У файлі зазначається як обмеження максимальної ціни (price cap), так і обмеження мінімальної ціни (price floor).

Дата оновлення 13.02.2024 Нерегулярно
Період охоплення 01.07.2019 - 29.02.2024
Розпорядник НКРЕКП
Тимчасово не оновлюється після 24.02.22

Інформація щодо учасників ринку "на добу наперед" (РДН) із зазначенням розміру частки ринку за обсягом продажу та купівлі електроенергії. Для торгової зони "ОЕС України" зазначено 50 найбільших учасників, для торгової зони "Бурштинський острів" – усі учасники.  

Дата оновлення 18.01.2023 Щомісячно
Період охоплення 01.07.2019 - 31.01.2022
Розпорядник НКРЕКП
1-6 з 6 записів
Фільтрувати
Тематика
Енергоресурс
Розпорядник
Частота оновлення
Період охоплення
-
Вартість