Кількість укладених договорів про надання послуги з розподілу електроенергії зі споживачами

Інформація щодо кількості укладених договорів про надання послуги з розподілу електроенергії між споживачами та операторами системи розподілу (ОСР) у розрізі ліцензіатів.

Дані про приєднання електроустановок до електричних мереж

Інформація щодо кількості наданих стандартних та нестандартних послуг з приєднання до енергомережі та величини приєднаної потужності за результатами надання послуг з приєднання у розрізі ліцензіатів …

2
Показати всі

2 ресурси

Інвестиції в магістральні електричні мережі

Інформація щодо планових та фактичних інвестицій в магістральні (міждержавні) електричні мережі, що спрямовані на виконання заходів з технічного переоснащення, реконструкції та будівництва енергооб’є…

1
Показати всі

1 ресурси

Тариф на розподіл природного газу

Інформація про зміну тарифу на розподіл природного газу в розрізі операторів ГРМ. Вказано номер та дату Постанови НКРЕКП, якою було введено тариф, тип споживачів на яких він поширюється. Через неодно…

Планова річна замовлена потужність розподілу природного газу

Інформація про планові обсяги розподілу газу протягом року, які встановлюються НКРЕКП разом з тарифами і на які ділиться вся тарифна виручка, передбачена структурою витрат облгазів. Також вказано ном…

5
Показати всі

5 ресурси

Перевезення автомобільним транспортом

<p>Інформація щодо обсягів перевезень вантажів вугілля, газу, урану, нафти та нафтопродуктів автомобільним транспортом у внутрішньому та міжнародному сполученні, деталізовано за групами та типами ван…

Перевезення залізничним транспортом

<p>Інформація щодо обсягів перевезень вантажів вугілля, коксу, нафти та нафтопродуктів залізничним транспортом, деталізовано за типами вантажів за оперативними даними АТ "Укрзалізниця". Дані є кумуля…

5
Показати всі

5 ресурси

Планові та фактичні відключення на міждержавних лініях

Інформація про планові та фактичні відключення на міждержавних лініях в цілях обслуговування, проведення ремонтів, випробувань тощо та відповідні обмеження величин доступної пропускної спроможності м…

Якість природного газу в українській ГТС в розрізі областей

Інформація про вищу та нижчу теплоту згорання природного газу, який доставляється побутовим та непобутовим споживачам України (в розрізі областей). Додатково зазначено кількість паспортів фізико-хімі…

4
Показати всі

4 ресурси

Потужність точок міждержавного з'єднання (ОГТСУ)

Інформація про технічну, вільну та розподілену потужність точок міждержавного з'єднання української ГТС.

Потужність внутрішніх точок з'єднання ГТС

Інформація про технічну потужність внутрішніх віртуальних та фізичних точок з'єднання української ГТС.

13
Показати всі

13 ресурси

Надходження та транзит російського газу

Інформація про надходження та транзит російського газу. Дані зазначені в розрізі міждержавних точок з'єднання, їх типів (вхід/вихід) та країн-партнерів, в/з яких газ транзитується.

Несальдовані прийом та віддача електроенергії в мережах

Інформація щодо несальдованих значень обсягів прийому (надходження) та віддачі електроенергії між магістральними мережами об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України та енергосистемами сусідніх дер…

6
Показати всі

6 ресурси

Тривалість перерв електропостачання у розрізі причин (щоквартальні дані)

<p>Інформація про фактичні значення показників середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIDI), що відбулися з вини компаній, внаслідок запланованих переривань, або внаслідок…

Тривалість перерв електропостачання у розрізі причин (щорічні дані)

<p>Інформація про фактичні значення показників середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIDI), що відбулися з вини компаній або внаслідок запланованих переривань, структуров…

5
Показати всі

5 ресурси

Тарифи на транспортування нафтопродуктів (ДП Прикарпатзахідтранс)

Інформація про розмір тарифів на транспортування нафтопродуктів магістральними проводами ТОВ "Прикарпатзахідтранс" в розрізі маршрутів транспортування. Додатково зазначені номери та дати постанов НКР…

Коефіцієнти, що застосовуються до тарифів на транспортування газу

Інформація про розмір коефіцієнтів, на які множаться тарифи на транспортування газу в залежності від тривалості, на яку бронюються потужності української ГТС - доба, місяць, квартал. Коефіцієнт також…

13
Показати всі

13 ресурси

Обсяг втрат теплової енергії у теплових мережах

Інформація щодо обсягів втрат власної теплової енергії ліцензіатів НКРЕКП у теплових мережах у регіональному розрізі.

Втрати електроенергії в системі розподілу

<p>Інформація про технологічні втрати електроенергії в системі розподілу по 1 та 2 класах напруги у розрізі ліцензіатів з розподілу електроенергії.</p>

3
Показати всі

3 ресурси

Заборгованість Операторів ГРМ перед Оператором ГТС

Архівна інформація про борги операторів ГРМ за природний газ, відібраний з газотранспортної системи (негативні небаланси). Оператори диференціюються за належністю до груп компаній (РГК, Нафтогаз). Да…

Базова ціна природного газу (архів)

Архівна інформація щодо розміру базової ціни природного газу, яка на виконання Кодексу ГТС щомісяця розраховується оператором ГТС на основі його витрат на закупівлю, транспортування та зберігання при…

7
Показати всі

7 ресурси

Структура витрат Операторів газорозподільних мереж

Інформація про планову структуру витрат Операторів газорозподільних мереж, встановлену НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг) разом з…

Прямі іноземні інвестиції у постачання енергоносіїв (щорічні дані)

Щорічна інформація щодо розміру прямих іноземних інвестицій за інструментами прямих інвестицій за секцією D КВЕД (Класифікація видів економічної діяльності) - "Постачання електроенергії, газу, пари т…

4
Показати всі

4 ресурси

Операційні дані європейських LNG терміналів

<p>Щоденна інформація про потужності регазифікації скрапленого природного газу (СПГ / LNG) та потужності сховищ у розрізі терміналів та операторів, що працюють в ЄС.</p><p>Регазифікація LNG - процес …

1
Показати всі

1 ресурси

Транспортування газу в режимі short-haul та/або митний склад

<p>Щоденна інформація про обсяги транспортування газу в режимі short-haul та/або митний склад в українській газотранспортній системі (ГТС).&nbsp;</p><p><br></p><p><strong>Митний склад</strong> -&nbsp…

1
Показати всі

1 ресурси

1-14 з 14 записів