Обсяг втрат теплової енергії у теплових мережах

Інформація щодо обсягів втрат власної теплової енергії ліцензіатів НКРЕКП у теплових мережах у регіональному розрізі.

Втрати електроенергії в системі розподілу

Інформація про технологічні втрати електроенергії в системі розподілу по 1 та 2 класах напруги у розрізі ліцензіатів з розподілу електроенергії.

3
Показати всі

3 ресурси

Планові та фактичні відключення на міждержавних лініях

Інформація про планові та фактичні відключення на міждержавних лініях в цілях обслуговування, проведення ремонтів, випробувань тощо та відповідні обмеження величин доступної пропускної спроможності м…

Якість природного газу в українській ГТС в розрізі областей

Інформація про вищу та нижчу теплоту згорання природного газу, який доставляється побутовим та непобутовим споживачам України (в розрізі областей). Додатково зазначено кількість паспортів фізико-хімі…

4
Показати всі

4 ресурси

Перевезення автомобільним транспортом

Інформація щодо обсягів перевезень вантажів вугілля, газу, урану, нафти та нафтопродуктів автомобільним транспортом у внутрішньому та міжнародному сполученні, деталізовано за групами та типами вантаж…

Перевезення залізничним транспортом

Інформація щодо обсягів перевезень вантажів вугілля, коксу, нафти та нафтопродуктів залізничним транспортом, деталізовано за типами вантажів за оперативними даними АТ "Укрзалізниця". Дані є кумулятив…

5
Показати всі

5 ресурсів

Потужність внутрішніх точок з'єднання ГТС

Інформація про технічну потужність внутрішніх віртуальних та фізичних точок з'єднання української ГТС.

Результати аукціонів з розподілу внутрішньодобової потужності міждержавних точок української ГТС

Інформація про результати аукціонів з розподілу внутрішньодобових потужностей точок міждержавного з'єднання української ГТС. Дані вказано в розрізі точок з'єднання із зазначенням типу потужності, обс…

13
Показати всі

13 ресурсів

Тривалість перерв електропостачання у розрізі причин (щоквартальні дані)

Інформація про фактичні значення показників середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIDI), що відбулися з вини компаній, внаслідок запланованих переривань, або внаслідок фо…

Показники безперервності електропостачання

Одним з основних показників надійності (безперервності) електропостачання є індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIDI), що розраховується як відношення сумарної т…

5
Показати всі

5 ресурсів

Середньорічні тарифи на послуги з розподілу електроенергії

Тарифи на розподіл електроенергії встановлює (у тому числі переглядає та уточнює, зокрема серед прогнозного року) НКРЕКП для кожного ОСР. Файл містить середньорічні значення тарифів на розподіл еле…

Коефіцієнти приведення обсягів газу до стандартних умов

Інформація про коефіцієнти, на які множаться обсяги споживання природного газу побутовими споживачами, за умови якщо в їх лічильниках відсутні прилади для приведення показів до стандартних умов (темп…

5
Показати всі

5 ресурсів

Інвестиції в магістральні електричні мережі

Інформація щодо планових та фактичних інвестицій в магістральні (міждержавні) електричні мережі, що спрямовані на виконання заходів з технічного переоснащення, реконструкції та будівництва енергооб’є…

1
Показати всі

1 ресурс

Тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами ПАТ «Укртранснафта»

Інформація про динаміку змін тарифів на транспортування нафти магістральними нафтопроводами ПАТ "Укртранснафта".

Тарифи на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок з'єднання української ГТС (2014-2019)

Архівна інформація про розмір тарифів на транспортування для внутрішніх точок з'єднання до 2019 року в розрізі операторів ГРМ, яким газ транспортується магістральними газопроводами. Додатково вказано…

13
Показати всі

13 ресурсів

Прямі іноземні інвестиції у постачання енергоносіїв (щоквартальні дані)

Інформація щодо розміру прямих іноземних інвестицій за інструментами прямих інвестицій за секцією D КВЕД (Класифікація видів економічної діяльності) - "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиц…

Прямі іноземні інвестиції у постачання енергоносіїв (щорічні дані)

Щорічна інформація щодо розміру прямих іноземних інвестицій за інструментами прямих інвестицій за секцією D КВЕД (Класифікація видів економічної діяльності) - "Постачання електроенергії, газу, пари т…

6
Показати всі

6 ресурсів

Транскордонні фізичні перетоки електроенергії

Інформація щодо обсягів транскордонної передачі електроенергії між об’єднаною енергетичною системою (ОЕС) України та енергосистемами сусідніх держав: Молдовою, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, а так…

Несальдовані прийом та віддача електроенергії в мережах

Інформація щодо несальдованих значень обсягів прийому (надходження) та віддачі електроенергії між магістральними мережами об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України та енергосистемами сусідніх дер…

6
Показати всі

6 ресурсів

Маржинальна ціна продажу та покупки природного газу від Оператора ГТС

Інформація про значення маржинальної ціни продажу та покупки природного газу Оператором ГТС. Така ціна застосовується при розрахунку плати за добові позитивні та негативні небаланси замовників послуг…

Заборгованість Операторів ГРМ перед Оператором ГТС

Архівна інформація про борги операторів ГРМ за природний газ, відібраний з газотранспортної системи (негативні небаланси). Оператори диференціюються за належністю до груп компаній (РГК, Нафтогаз). Да…

7
Показати всі

7 ресурсів

Кількість укладених договорів про надання послуги з розподілу електроенергії зі споживачами

Інформація щодо кількості укладених договорів про надання послуги з розподілу електроенергії між споживачами та операторами системи розподілу (ОСР) у розрізі ліцензіатів.

Дані про приєднання електроустановок до електричних мереж

Інформація щодо кількості наданих стандартних та нестандартних послуг з приєднання до енергомережі та величини приєднаної потужності за результатами надання послуг з приєднання у розрізі ліцензіатів …

2
Показати всі

2 ресурси

Імпорт LNG країнами Європи

Інформація щодо обсягів імпорту скрапленого природного газу (СПГ / LNG) європейськими країнами із зазначенням країн-партнерів. Обсяги СПГ зазначено в кубічних одиницях – кубометрах та одиницях енергі…

Операційні дані європейських LNG терміналів

Щоденна інформація про потужності регазифікації скрапленого природного газу (СПГ / LNG) та потужності сховищ у розрізі терміналів та операторів, що працюють в ЄС.Регазифікація LNG - процес перетворен…

2
Показати всі

2 ресурси

Транспортування газу в режимі short-haul та/або митний склад

Щоденна інформація про обсяги транспортування газу в режимі short-haul та/або митний склад в українській газотранспортній системі (ГТС). Митний склад - послуга оператора ПСГ, яка дає можливість замов…

1
Показати всі

1 ресурс

1-14 з 14 записів