Інформація щодо учасників ринку, яким надано статус "переддефолтний" або "дефолтний" згідно з пунктами 1.7.1 та 1.7.4 Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307.

У разі тривалості статусу "переддефолтний" більше двох робочих днів учасник ринку набуває статусу "дефолтний". Втрата статусу "дефолтний" відбувається після припинення дії договору про врегулювання небалансів електричної енергії, що укладений між учасником ринку та оператором системи передачі (ОСП).

Дата оновлення 21.07.2024 Щомісячно
Період охоплення 01.10.2021 - 21.07.2024
Розпорядник НЕК "Укренерго"

Інформація про агреговані цінові показники роботи ринку "на добу наперед" (РДН), а саме: вартість електроенергії в період базового, пікового та позапікового навантаження, мінімальну, максимальну та середньозважену ціну електроенергії із зазначенням торгової зони.

Дата оновлення 21.07.2024 Щотижнево
Період охоплення 01.07.2019 - 21.07.2024
Розпорядник АТ "Оператор ринку"

Інформація щодо кількості знеструмлених споживачів та населених пунктів через бойові дії та кількості споживачів та населених пунктів, для яких відновлено електропостачання. Файл сформовано з офіційних повідомлень місцевих операторів системи розподілу (ОСР) та обласних військових адміністрацій (ОВА) та подано у щоденній деталізації у розрізі областей.

Інформація про кількість споживачів, що залишились без газопостачання та кількість відновлень послуги доступна за посиланням.

Дата оновлення 19.07.2024 Щотижнево
Період охоплення 24.02.2022 - 19.07.2024
Розпорядник DiXi Group

Інформація щодо кількості знеструмлених споживачів через бойові дії та кількості споживачів, для яких відновлено електропостачання. Файл сформовано зі статистичних зрізів Міністерства енергетики "Оперативні дані про роботу енергосистеми України" та подано у щоденній деталізації у розрізі областей. У своїх зрізах розпорядник часто пропускає частину даних за окремими областями, внаслідок чого самостійно розрахувати загальне значення по Україні неможливо, натомість воно доступне в узагальненому файлі про кількість знеструмлень та відновлень електропостачання по Україні за посиланням.

Дата оновлення 19.07.2024 Нерегулярно
Період охоплення 02.03.2022 - 19.07.2024
Розпорядник Міненерго
Інформація про обсяги споживання природного газу за категоріями основних споживачів: населення, промисловості, теплокомуненерго та бюджетних організацій.
Дата оновлення 19.07.2024 Щоквартально
Період охоплення 01.01.2012 - 31.03.2024
Розпорядник НКРЕКП

Інформація щодо кількості знеструмлених споживачів та населених пунктів через бойові дії та кількості споживачів, для яких відновлено електропостачання загалом по Україні. Файл сформовано зі статистичних зрізів Міністерства енергетики "Оперативні дані про роботу енергосистеми України" та подано у щоденній деталізації. Деталізована інформація про кількість знеструмлень та відновлень електропостачання у розрізі областей доступна за посиланнями: дані Міненерго, дані ОСР.

Дата оновлення 19.07.2024 Нерегулярно
Період охоплення 05.03.2022 - 19.07.2024
Розпорядник Міненерго

Інформація про значення маржинальної ціни продажу та покупки природного газу Оператором ГТС. Така ціна застосовується при розрахунку плати за добові позитивні та негативні небаланси замовників послуг транспортування природного газу. Базисом для розрахунку маржинальної ціни продажу та покупки є ціни продажу та покупки газу Оператором газотранспортної системи в дану газову добу, які також вказані в ресурсі.

Дата оновлення 19.07.2024 Щотижнево
Період охоплення 01.10.2020 - 18.07.2024
Розпорядник ТОВ "Українська енергетична біржа"

Інформація про проєкти відновлення у секторах енергетики та видобутку, які зареєстровані в електронній екосистемі DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management). DREAM є державною електронною екосистемою, що надає єдиний цифровий маршрут для всіх етапів від фіксації збитків до введення готових об’єктів в експлуатацію. Ця платформа спрощує управління та реалізацію проєктів відновлення, забезпечуючи прозорість та ефективність на різних рівнях – національному, регіональному та місцевому.

Датасет містить ключові характеристики кожного проєкту, такі як опис, статус реалізації, ініціатор, бюджет, географічне розташування та інші параметри, що дозволяють виконувати аналіз та моніторинг відновлення.

Дата оновлення 19.07.2024 Щомісячно
Період охоплення 11.09.2023 - 19.07.2024
Розпорядник Мінінфраструктури

Інформація щодо структури обсягів продажу та купівлі електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) у розрізі суб’єктів торгівельної діяльності із зазначенням торгової зони, обсягу та частки акцептованої та заявленої електроенергії, а також середньозваженої ціни заявок.

Дата оновлення 18.07.2024 Щотижнево
Період охоплення 01.07.2019 - 18.07.2024
Розпорядник АТ "Оператор ринку"

Інформація щодо обсягів імпорту скрапленого природного газу (СПГ / LNG) європейськими країнами із зазначенням країн-партнерів. Обсяги СПГ зазначено в кубічних одиницях – кубометрах та одиницях енергії – тераджоулях.

Дата оновлення 17.07.2024 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2013 - 30.06.2024
Розпорядник Євростат

З метою ідентифікації процесів, об’єктів та учасників енергетичного ринку, ENTSO-E розробила систему кодування EIC (Energy Identification Coding). Метою цієї системи є забезпечення гармонізованого електронного обміну даними з учасниками ринку, що діють на різних ринках. Схема кодування дозволяє кодувати різні об’єкти на енергетичному ринку: учасників ринку (оператори системи передачі, споживачі, виробники, постачальники, сторони, відповідальні за баланс, та ін.), елементи мережі (генеруючі одиниці, міждержавні перетини, елементи системи передачі, трансформатори та ін.), точки комерційного обліку та області обліку тощо.

У файлі містяться, відповідно, дані щодо учасників ринку, яким присвоєно EIC із зазначенням кодів (ЄДРПОУ та EIC), функціональної ролі та інших показників.

Дата оновлення 17.07.2024 Щомісячно
Період охоплення 28.09.2023 - 17.07.2024
Розпорядник НЕК "Укренерго"

Інформація щодо загальних обсягів торгівлі за двосторонніми договорами у розрізі годин. 

Дата оновлення 17.07.2024 Щомісячно
Період охоплення 01.07.2019 - 25.06.2024
Розпорядник НКРЕКП

Інформація щодо статистичного імпорту та експорту товарів, що відносяться до групи "27" статистичної класифікації, серед яких вугілля, нафта, нафтопродукти, гази, електроенергія та інші товари. У файлі міститься інформація щодо країни-партнера, вартості та обсягу зовнішньої торгівлі.


Метою формування статистичного імпорту є об’єктивний та достовірний облік даних про ввезення товарів через митний кордон України відповідно до міжнародних методологічних вимог та рекомендацій. Дані статистичного імпорту формуються за митними деклараціями, які завершують митне оформлення товарів і містять найбільш повні й точні відомості про товари незалежно від того, сплачувались чи ні податки при ввезенні таких товарів відповідно до законодавства. До статистичного імпорту також включаються товари, ввезені тимчасово терміном більше одного року, для переробки на митній території, в магазини безмитної торгівлі тощо.

Дата оновлення 17.07.2024 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2019 - 30.06.2024
Розпорядник Держмитслужба
Інформація про результати аукціонів з розподілу потужностей на добу наперед точок міждержавного з'єднання української ГТС. Дані вказано в розрізі точок з'єднання із зазначенням типу потужності, обсягами вільної потужності та сумарної потужності, розподіленої в межах аукціону. Також вказана стартова та кінцева ціна резервування потужностей.
Дата оновлення 17.07.2024 Щотижнево
Період охоплення 01.10.2020 - 18.07.2024
Розпорядник ТОВ "Оператор ГТС України"
Інформація про динаміку зміни індексу цін виробників промислової продукції в розрізі розділів та груп КВЕД. Індекс цін – це співвідношення між цінами певного товару чи послуги у звітний та базовий періоди, подане у відсотках. Для визначення динаміки зміни цього показника у звітному місяці, від індексу додатково віднімають 100 відсотків. Набір даних містить індекси цін з різними базовими періодами: за звітний місяць до попереднього місяця; за звітний місяць до грудня минулого року; за звітний місяць до відповідного місяця попереднього року; за звітний період до відповідного періоду минулого року – цей індекс визначається шляхом сумування місячних індексів з початку поточного року і до звітного місяця включно відносно показника аналогічного періоду минулого року.
Дата оновлення 17.07.2024 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2013 - 31.05.2024
Розпорядник Нацбанк
Інформація про обсяги щоденних надходжень природного газу в українську ГТС з суміжних газотранспортних систем Угорщини, Словаччини та Польщі.
Дата оновлення 17.07.2024 Щомісячно
Період охоплення 16.03.2016 - 15.07.2024
Розпорядник ТОВ "Оператор ГТС України"

Інформація щодо погодинних обсягів експортованої та імпортованої електроенергії з / до Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України у розрізі країн.

У зв’язку з припиненням публікації даних НЕК "Укренерго" через воєнний стан, показники зовнішньої торгівлі електроенергією з 24 лютого 2022 року отримані з публічних дашбордів НКРЕКП. 

Дата оновлення 17.07.2024 Щотижнево
Період охоплення 01.07.2019 - 17.07.2024
Розпорядник НКРЕКП, НЕК "Укренерго"
Інформація про постачальників послуг з балансування (ППБ) електроенергії, що міститься у Реєстрі ППБ, який веде Оператор системи передачі (ОСП) НЕК "Укренерго". Реєстр містить інформацію про учасника ринку: EIC-код, код ЄДРПОУ, назву організації, місцезнаходження, закріплену роль учасника, стан реєстрації та контактні дані, а також інформацію про укладені договори про врегулювання небалансів та про участь на балансуючому ринку.
Дата оновлення 17.07.2024 Щомісячно
Період охоплення 24.08.2023 - 17.07.2024
Розпорядник НЕК "Укренерго"

Інформація про учасників ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобового ринку (ВДР) із зазначенням статусу учасника (активний / призупинений).

Дата оновлення 17.07.2024 Щомісячно
Період охоплення 30.08.2023 - 17.07.2024
Розпорядник АТ "Оператор ринку"

Результати електронних біржових торгів, проведених на Українській енергетичній біржі (УЕБ) за напрямком електроенергія. Серед ключових показників: інформація про учасників торгів, початкова, мінімальна, максимальна та середньозважена ціна, сформована в результаті торгів, умови оплати, днів та графіків поставки ресурсу та інша інформація, отримана з бюлетенів (біржового та середньозважених цін).

Дата оновлення 17.07.2024 Щомісячно
Період охоплення 27.06.2019 - 16.07.2024
Розпорядник ТОВ "Українська енергетична біржа"
1-20 з 427 записів
Фільтрувати
Тематика
Енергоресурс
Розпорядник
Частота оновлення
Період охоплення
-
Вартість