Редакція від 30.11.2023


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний веб-сайт «Energy Map» є онлайн-сервісом з доступу до якісних даних про ринкові та статистичні дані сектору енергетики та суміжних секторів («Сайт»), та належить Громадській організації «Діксі Груп» (місцезнаходження: 02154, м. Київ, Русанівський бульвар, буд. 6, кв. 22; код ЄДРПОУ – 36159679) («Діксі Груп»).

1.2. Діксі Груп надає Користувачу можливість користуватися цим Сайтом на викладених далі умовах («Умови»). Дані Умови є юридично обов'язковою угодою між Користувачем і Діксі Груп, яка укладається на умовах договору приєднання та предметом якої є надання Користувачу послуг з використання Сайту та/або сервісів Сайту.

1.3. Використання Користувачем Сайту у будь-якій формі (перегляд матеріалів, створення облікового запису, завантаження контенту тощо), незалежно від наявності чи відсутності у нього Акаунту, означає, що такий Користувач ознайомлений та погоджується з цими Умовами. Якщо Користувач не згодний з цими Умовами та не приймає їх у повній мірі і без застережень, він повинен утриматися від використання цього Сайту.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ

Акаунт – обліковий запис Користувача, створений в момент реєстрації на Сайті, що дозволяє ідентифікувати та авторизувати такого Користувача на Сайті.

Контент – усі результати інтелектуальної діяльності, розміщені на Сайті, у тому числі, але не виключно, набори даних, ресурси, елементи дизайну, графічні зображення, ілюстрації, програмне забезпечення, текст та будь-які інші матеріали.

Користувач – фізична особа, яка досягла 18-річного віку, володіє повною дієздатністю, має доступ до Сайту, використовує його, незалежно від наявності чи відсутності у неї Акаунту.

Сайт – інформаційно-аналітичний ресурс в мережі Інтернет, який розміщений за адресою https://map.ua-energy.org/, містить текстову, графічну та іншу інформацію, яка сприймається як єдине ціле, та підтримується комплексом системних програмних засобів.

Умови – дані Умови використання Сайту.

Набір даних – сукупність однотипних структурованих даних на певну тему. Може складатись з одного ресурсу або колекції окремих тісно пов’язаних ресурсів, що відрізняються структурою, деталізацією, розпорядником даних, тощо. Також включає метаінформацію про дані.

Ресурс – структурована у машиночитному форматі таблиця з чисельними та/або текстовими даними.

 

3. КОНТЕНТ САЙТУ ТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

3.1. Усі результати інтелектуальної діяльності, розміщені на Сайті, у тому числі, але не виключно, набори даних, ресурси, елементи дизайну, графічні зображення, ілюстрації, програмне забезпечення, текст та будь-які інші матеріали, окремо і всі разом являють собою охоронюваний Контент.

3.2. Усі авторські права та інші права інтелектуальної власності на Сайт та розміщений на ньому Контент належать Діксі Груп та охороняються згідно з українським та міжнародним законодавством у сфері прав інтелектуальної власності. У разі завантаження Користувачем окремих файлів Контенту на свій пристрій, права інтелектуальної власності не переходять до такого Користувача, а залишаються у Діксі Груп.

3.3. Будь-яке використання Контенту всупереч цим Умовам становитиме собою порушення авторських та інших прав інтелектуальної власності Діксі Груп та може мати наслідком настання передбаченої законодавством відповідальності. У разі такого порушення, Діксі Груп може реалізувати усі належні їй права і способи правового захисту, у тому числі вимагати відшкодування збитків.

 

4. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ

4.1. Користувач може користуватись цим Сайтом шляхом реєстрації та створення власного Акаунту, або шляхом перегляду Сайту без реєстрації та створення Акаунту.

4.2. У разі реєстрації на Сайті та створення Акаунту, Користувач може не лише переглядати Сайт, а й завантажувати увесь безкоштовний Контент, а також окремий платний Контент (за умови внесення плати) відповідно до реалізованого технічного функціоналу. Доступ зареєстрованого Користувача до Контенту здійснюється у порядку, передбаченому пп. 5.2., 5.3. цих Умов.

4.3. Для реєстрації на Сайті Користувач повинен заповнити реєстраційну форму, вказавши необхідні дані, зокрема електронну адресу. У процесі реєстрації на Сайті Користувач створює пароль, за безпеку якого несе персональну відповідальність.

4.4. Реєстрація на Сайті означає надання Користувачем згоди на надсилання йому електронних повідомлень про наявні оновлення Контенту. Такі повідомлення будуть періодично надсилатися Користувачу на електронну адресу, вказану ним при створенні Акаунту, стосовно контенту, який Користувач самостійно обрав з допомогою функції "стежити".

4.5. Користувач несе відповідальність за точність та достовірність інформації, наданої про себе.

4.6. У разі виявлення будь-якої недостовірності або неточності інформації, наданої зареєстрованим Користувачем, Діксі Груп залишає за собою право у будь-який момент тимчасово заблокувати або видалити Акаунт такого Користувача.

4.7. Акаунт на Сайті передбачає можливість його використання виключно одним Користувачем. Передача даних Акаунту третім особам забороняється.

4.8. У разі виявлення фактів передачі даних Акаунту третім особам або фактів спільного користування Акаунтом, Діксі Груп має право тимчасово заблокувати або видалити такий Акаунт.

 

 

5. УМОВИ ДОСТУПУ ДО КОНТЕНТУ

5.1. Умови доступу незареєстрованих Користувачів до Контенту

5.1.1. Користувач, який використовує Сайт без створення Акаунту, може переглядати Сайт, шукати та переглядати лише окрему частину Контенту (дашборди, набори даних тощо, відповідно до реалізованого технічного функціоналу), без можливості завантаження Контенту.

5.2. Умови доступу зареєстрованих Користувачів до безкоштовного Контенту

5.2.1. Зареєстрований Користувач може переглядати Сайт, шукати та переглядати Контент, а також завантажувати окрему частину Контенту, яка визначена на Сайті як безкоштовна.

5.2.2. Для доступу до завантаження безкоштовного Контенту Користувачу достатньо натиснути відповідну кнопку, обрати бажаний формат файлу та мову, або ж натиснути відповідну кнопку навпроти обраного документа у списку файлів ресурсу. Після вчинення зазначених дій автоматично відбувається завантаження обраного безкоштовного Контенту на пристрій Користувача.

5.2.3. Користувач може отримати доступ до безкоштовного Контенту, зокрема, ресурсів та документів аналітики, також без використання веб-інтерфейсу Сайту, за допомогою персонального АРІ-токену, розміщеного у особистому кабінеті Акаунту Користувача.

5.2.4. З моменту появи можливості завантажити безкоштовний Контент вважається, що Діксі Груп було надано доступ до Контенту належним чином та у повному обсязі.

5.3. Умови доступу зареєстрованих Користувачів до платного Контенту

5.3.1. Загальні положення.

5.3.1.1. Частина Контенту на Сайті може бути надана для завантаження зареєстрованим Користувачам лише на платній основі: шляхом придбання підписки або одноразової оплати.

5.3.1.2. Вартість доступу до платного Контенту (шляхом придбання підписки або одноразової оплати) може змінюватися Діксі Груп. Доступ до платного Контенту придбавається Користувачем за ціною, що діє на момент його придбання.

5.3.1.3. Оплата за доступ до платного Контенту здійснюється у національній валюті України – гривні.

5.3.1.4. Оплата може бути здійснена одним із наступних способів:

1) платіжною картою на Сайті через оператора платіжних систем. У такому разі оплата вважається здійсненою у момент зарахування коштів на рахунок платіжної системи. Після зарахування коштів на рахунок платіжної системи, доступ до придбаного Контенту надається автоматично.

2) банківським переказом згідно з виставленим Користувачу рахунку. У такому разі оплата вважається здійсненою після отримання Діксі Груп підтвердження про зарахування коштів на банківський рахунок, зазначений у виставленому Користувачу рахунку. Доступ до придбаного Контенту надається після підтвердження зарахування коштів на банківський рахунок і виключно у робочі дні.

5.3.1.5. Доступ до завантаження платного Контенту надається лише після внесення Користувачем повної оплати у відповідності до цих Умов.

5.3.1.6. З моменту появи можливості завантажити Контент відповідно до цих Умов вважається, що Діксі Груп було надано доступ до Контенту належним чином та у повному обсязі.

5.3.1.7. Контент споживається Користувачем у момент придбання доступу до нього та поверненню не підлягає.

5.3.1.8. У випадку здійснення Користувачем оплати за доступ до окремого Контенту та неможливості його завантажити з технічних чи будь-яких інших причин, що виникли на стороні Користувача, повернення сплачених грошових коштів не проводиться, а Контент буде вважатися таким, що отриманий належним чином. Повернення сплачених грошових коштів можливе лише у випадку, якщо (1) Діксі Груп був наданий неробочий(і) файл(и) – який(і) неможливо відтворити чи зберегти, якщо це доведено після перевірки Діксі Груп, та (2) Діксі Груп не може здійснити заміну такого(их) файлу(ів).

5.3.2. Доступ до платного Контенту у форматі підписки

5.3.2.1. Користувач може отримати доступ до завантаження окремого платного Контенту у разі придбання ним платної підписки. Можливі формати підписки (базова, стандарт тощо), їх вартість, строк дії, період оплати та інші умови представлені на Сайті та можуть змінюватися Діксі Груп.

5.3.2.2. Для доступу до завантаження платного Контенту у форматі підписки Користувач обирає на Сайті бажаний формат підписки та вносить плату у відповідності до п. 5.3.1 цих Умов.

5.3.2.3. Користувач, який придбав підписку, може завантажити на Сайті обраний ним Контент, натиснувши відповідну кнопку, обравши бажаний формат файлу та мову, або ж натиснувши відповідну кнопку навпроти обраного документа у списку файлів ресурсу. Після вчинення зазначених дій автоматично відбувається завантаження обраного Контенту на пристрій Користувача.

5.3.2.4. Користувач може отримати доступ до Контенту, зокрема ресурсів та документів аналітики, також без використання веб-інтерфейсу Сайту, за допомогою персонального АРІ-токену, розміщеного в особистому кабінеті Користувача.

5.3.2.5. Доступ до завантаження платного Контенту наявний у Користувача лише протягом строку дії придбаної підписки. Автоматичне списання грошових коштів з рахунку Користувача та поновлення дії підписки на наступний період не здійснюється.

5.3.2.6. Користувач може відмовитися від підписки на платний Контент, повідомивши про це Діксі Груп шляхом звернення через функціонал зворотного зв’язку або за електронною адресою: [email protected]. У разі відмови Користувача від підписки на платний Контент, повернення сплачених грошових коштів не проводиться, з урахуванням п. 5.3.1.8 цих Умов.

5.3.3. Доступ до платного Контенту у форматі одноразової оплати

5.3.3.1. Користувач може отримати доступ до завантаження окремого платного Контенту шляхом одноразової оплати обраного Контенту.

5.3.3.2. Користувач може завантажити придбаний Контент шляхом (1) завантаження за посиланням, що надсилається листом на електронну пошту Користувача та/або (2) завантаження безпосередньо на Сайті через натискання відповідної кнопки, обравши бажаний формат файлу та мову, або ж натискання відповідної кнопки навпроти обраного документа у списку файлів ресурсу. Також Користувач може отримати доступ до придбаного Контенту, зокрема, ресурсів та документів аналітики, за допомогою персонального АРІ-токена, розміщеного в особистому кабінеті Користувача, без використання веб-інтерфейсу Сайту.

5.3.3.3. Історія придбання доступу до платного Контенту шляхом одноразових оплат зберігається у відповідному розділі особистого кабінету Користувача.

5.3.3.4. Користувач може повторно завантажити файли придбаного Контенту одним із наступних способів: (1) завантажити безпосередньо на Сайті за посиланням, розміщеним у особистому кабінеті Користувача у відповідному розділі щодо історії його транзакцій, або (2) завантажити за посиланням, що надсилається листом на електронну пошту Користувача. Користувач може повторно завантажити придбаний(і) файл(и) Контенту у тій версії, у якій він(вони) існував(ли) на момент оплати такого(их) файлу(ів).

5.3.3.5. Доступ до завантаження придбаного Контенту діє протягом 72 (сімдесяти двох) годин з моменту здійснення оплати Контенту. Після спливу зазначеного строку, Користувач втрачає доступ до завантаження такого Контенту.

5.3.3.6. Користувач може отримати доступ до придбаного(их) файлу(ів) Контенту також шляхом звернення через функціонал зворотного зв’язку Сайту, але виключно за умови доведення Користувачем неможливості завантажити Контент іншими способами, визначеними цими Умовами. Діксі Груп залишає за собою право прийняти рішення про надання чи ненадання доступу до завантаження такого Контенту.

 

6. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ І КОНТЕНТУ

6.1. Діксі Груп надає Користувачу обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на використання Сайту та будь-якого Контенту Сайту на наступних умовах (окрім випадків, якщо для використання окремого Контенту не передбачено іншого виду ліцензії відповідно до п. 6.2 цих Умов):

6.1.1. Користувачі можуть переглядати та завантажувати Контент Сайту, за умови дотримання авторських та інших прав інтелектуальної власності Діксі Груп.

6.1.2. Користувачу забороняється без попередньої письмової згоди Діксі Груп змінювати, копіювати, поширювати, повторно публікувати, розміщувати, декомпілювати, передавати (пересилати, завантажувати на інші сервери тощо) платний Контент, надавати доступ до завантаження платного Контенту третім особам, або будь-яким іншим способом використовувати платний Контент, за винятком особистого використання, а також публічного відтворення у відповідності до п. 6.1.4 цих Умов.

6.1.3. Якщо Користувач здійснює агрегацію платного Контенту, розміщеного на Сайті, тобто, узагальнення даних (наприклад, агрегацію помісячних даних у дані за рік), він може використовувати такі дані у агрегованому форматі без попередньої згоди Діксі Груп, але з обов’язковим зазначенням джерела (гіперпосилання на сторінку Сайту, на якій розміщено такий Контент).

6.1.4. Користувачі можуть публічно відтворювати Контент (платний, з урахуванням п. 6.1.3 цих Умов, та безкоштовний) з інформаційною метою без попередньої згоди Діксі Груп, але з обов’язковим зазначенням джерела (гіперпосилання на сторінку Сайту, на якій розміщено такий Контент). 

6.1.5. Дозволяється використання будь-яким способом безкоштовного Контенту, але за умови обов’язкового зазначення джерела (гіперпосилання на сторінку Сайту, на якій розміщено такий Контент).

6.1.6. Забороняється використовувати Сайт або Контент таким чином, за якого порушуються дані Умови, чинне законодавство, або в результаті якого можуть бути завдані збитки або шкода діловій репутації Діксі Груп, створено перешкоди чи порушено функціонування Сайту.

6.2. Для використання окремого Контенту (зокрема, ресурсів) може надаватися інший вид ліцензії, з особливими умовами використання (які замінюють собою положення цього розділу у випадку невідповідності їм). У такому разі інформація про вид такої ліцензії зазначається на Сайті, та Користувач повинен ознайомитися з нею перед отриманням доступу до Контенту.

6.3. Користувач зобов’язаний утриматися від спроб зламування цього Сайту, облікових записів інших користувачів, а також від спроб взаємодії із Сайтом у будь-який інший незаконний спосіб, будь-яких інших дій, спрямованих на зміну функціональних характеристик, дестабілізацію роботи Сайту.

 

7. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Діксі Груп визнає своїм обов’язком дотримання конфіденційності персональних даних Користувачів Сайту. Користувачі повинні ознайомитися з Політикою конфіденційності, яка описує, які персональні дані збираються Діксі Груп, з якою метою, порядок їх збирання, використання та захисту. Згода з Політикою конфіденційності під час реєстрації на Сайті та при використанні сайту означатиме надання Користувачем згоди на збір та обробку персональних даних.

 

8. ЗАЯВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Використання Сайту за принципом «як є» і «в міру доступності»

8.1. Уся інформація, розміщена на Сайті, та послуги у зв’язку з Сайтом надаються Діксі Груп за принципом «як є» і «в міру доступності». Це означає, що Діксі Груп не гарантує, що Сайт, розміщений на ньому Контент та послуги у зв’язку з Сайтом будуть відповідати цілям та очікуванням Користувача або будь-яких інших осіб. Діксі Груп не надає будь-яких гарантій і запевнень, прямих чи непрямих, щодо змісту Сайту, його якісних параметрів, придатності для певних цілей.

Звільнення від відповідальності: загальні положення

8.2. Діксі Груп не несе відповідальність за будь-які прямі чи непрямі збитки, будь-яку шкоду, які є наслідком використання або неможливості використання Користувачем Сайту та розміщеного на ньому Контенту.

Звільнення від відповідальності: технічне функціонування Сайту

8.3. Діксі Груп докладає всіх можливих зусиль для забезпечення належного функціонування Сайту та для підтримки доступності розміщеного на ньому Контенту. Разом з тим, Діксі Груп може на власний розсуд призупиняти роботу Сайту або його окремих сторінок чи функцій без попереднього попередження Користувачів, для здійснення заходів технічної підтримки, удосконалень чи з інших причин.

8.4. Діксі Груп не несе відповідальність за будь-яку шкоду, що виникла внаслідок: неможливості чи переривання доступу до Сайту; існування будь-яких технічних помилок чи збоїв у роботі Сайту; відсутністю інтернет-з'єднань між пристроєм Користувача і сервером Сайту, а також між сервером Сайту і мережею Інтернет; виконанням оновлень програмного забезпечення Сайту; будь-яких вірусів, помилок тощо, які можуть передаватися на Сайт або з Сайту або з сторонніх веб-сайтів; будь-яких інших ризиків, пов’язаних з використанням Сайту. Якщо внаслідок використання цього Сайту виникає необхідність у сервісному обслуговуванні або ремонті обладнання Користувача, усі пов'язані з цим витрати Користувач несе самостійно.

Взаємодія зі сторонніми сервісами

8.5. Для функціонування Сайту використовуються також сайти та онлайн-сервіси третіх сторін, посилання на які може містити Сайт. Діксі Груп не володіє такими сервісами, не здійснює контролю і не несе відповідальність за роботу таких сервісів, їх контент та безпечність. Діксі Груп закликає Користувачів ознайомлюватися з умовами використання та політикою конфіденційності сторонніх сайтів та онлайн-сервісів.

8.6. Діксі Груп не несе відповідальність за роботу платіжних систем, банківських установ, сервісів оплати, операторів зв’язку, інтернет-провайдерів тощо.

8.7. Відповідальність за усі грошові перекази, які здійснює Користувач, повністю лежить на відповідних платіжних системах, банківських установах та сервісах оплати, послугами яких скористався Користувач.

 

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДОСТУПУ ДО САЙТУ

9.1. Користувач може припинити доступ до Сайту в будь-який момент, припинивши його використання.

9.2. Зареєстрований Користувач може видалити власний Акаунт наступними способами: (1) скориставшись відповідною функцією в особистому кабінеті, або (2) звернувшись з відповідним запитом на електронну пошту: [email protected]. Акаунт Користувача буде видалено протягом трьох днів з моменту отримання Діксі Груп запиту на видалення Акаунту.

9.3. Діксі Груп має право за власною ініціативою тимчасово заблокувати або видалити Акаунт Користувача, за наявності або виявлення будь-якої з наступних підстав:

9.3.1. порушення Користувачем цих Умов використання Сайту;

9.3.2. наявності у Діксі Груп підстав вважати, що дії Користувача завдають чи можуть завдати шкоди іншим Користувачам, Діксі Груп або роботі Сайту (наприклад, шляхом зламування Сайту, використання пристрою Користувача для здійснення DDoS-атак тощо);

9.3.3. використання Користувачем при створенні Акаунту персональних даних інших осіб;

9.3.4. надання Користувачем будь-якої недостовірної або неточної інформації, у тому числі, але не виключно, при здійсненні оплати Контенту.

9.3.5. Користувач є громадянином та/або мешкає/перебуває на території російської федерації чи іншим чином пов'язаний з нею, та/або на Користувача накладено персональні санкції згідно з рішеннями уповноважених органів України, та/або Європейського Союзу, та/або Сполучених Штатів Америки.

9.3.6. Користувач використовує електронну адресу, зареєстровану на сайтах у доменній зоні .ru чи на сайтах, на які накладено санкції згідно з рішеннями уповноважених органів України, та/або Європейського Союзу, та/або Сполучених Штатів Америки, або якщо власниками чи операторами таких сайтів є фізичні особи чи компанії, на яких накладено такі санкції.

9.3.7. Користувач розміщує (публікує) матеріали даного Сайту на сайтах, на які накладено санкції згідно з рішеннями уповноважених органів України, та/або Європейського Союзу, та/або Сполучених Штатів Америки, або якщо власниками чи операторами таких сайтів є фізичні особи чи компанії, на яких накладено такі санкції.

9.4. Користувач, Акаунт якого тимчасово заблоковано або видалено, під час спроби увійти в такий Акаунт, отримує повідомлення про тимчасове блокування або видалення. Діксі Груп має право заблокувати або видалити Акаунт Користувача, якщо у Діксі Груп є будь-які підстави або підозри вважати, що такий Користувач підпадає під критерії, визначені пунктом 9.3. цих Умов без пояснення причин.

9.5. Користувач, Акаунт якого видалено, може продовжувати використання Сайту шляхом перегляду Сайту, пошуку, перегляду безкоштовного Контенту (дашборди, набори даних тощо, відповідно до реалізованого технічного функціоналу), без можливості завантаження Контенту.

9.6. Користувач, Акаунт якого видалено, не може завантажувати платний Контент, придбаний до моменту видалення Акаунту. Грошові кошти за придбаний Контент (у форматі підписки чи одноразової оплати) не повертаються Користувачу, незалежно від того, чи був завантажений такий Контент на пристрій Користувача.

9.7. У разі створення Користувачем нового Акаунту шляхом використання для реєстрації тих самих даних, що використовувалися для видаленого Акаунту, видалений Акаунт не поновлюється.

9.8. У разі виявлення Діксі Груп вчинення Користувачем будь-якого з порушень, визначених п. 9.3 цих Умов, Діксі Груп залишає за собою право відмовити такому Користувачу у наданні послуг, пов’язаних з цим Сайтом.

 

10. ЗАСТОСОВУВАНЕ ПРАВО І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. До правовідносин, що виникають з цих Умов, застосовується право України.

10.2. Усі розбіжності, що виникають з цих Умов, Користувач та Діксі Груп вирішують шляхом переговорів у відповідності до принципів добросовісності та співробітництва.

10.3. У разі, якщо Користувачу і Діксі Груп не вдалося врегулювати спір шляхом переговорів, такий спір підлягає вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

 

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УМОВ

11.1. Діксі Груп може оновлювати ці Умови без попереднього повідомлення про це.

11.2. Зміни до Умов набувають чинності та є обов’язковими для Користувача з моменту оприлюднення на цій сторінці нової редакції Умов. Кожного разу, коли Діксі Груп вносить зміни, у верхній частині цієї сторінки буде вказана дата нової редакції Умов.

11.3. Діксі Груп радить Користувачам перевіряти дані Умови на наявність змін при кожному відвідуванні Сайту. Якщо Користувач продовжує користуватись Сайтом після оприлюднення змін, це означає згоду такого Користувача з новою редакцією Умов з усіма змінами. Якщо Користувач не погоджується зі змінами, він повинен утриматися від використання цього Сайту.