Інформація щодо статистичного імпорту та експорту товарів, що відносяться до групи "27" статистичної класифікації, серед яких вугілля, нафта, нафтопродукти, гази, електроенергія та інші товари. У файлі міститься інформація щодо країни-партнера, вартості та обсягу зовнішньої торгівлі.


Метою формування статистичного імпорту є об’єктивний та достовірний облік даних про ввезення товарів через митний кордон України відповідно до міжнародних методологічних вимог та рекомендацій. Дані статистичного імпорту формуються за митними деклараціями, які завершують митне оформлення товарів і містять найбільш повні й точні відомості про товари незалежно від того, сплачувались чи ні податки при ввезенні таких товарів відповідно до законодавства. До статистичного імпорту також включаються товари, ввезені тимчасово терміном більше одного року, для переробки на митній території, в магазини безмитної торгівлі тощо.

Дата оновлення 17.06.2024 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2019 - 31.05.2024
Розпорядник Держмитслужба

Інформація щодо погодинних обсягів експортованої та імпортованої електроенергії з / до Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України у розрізі країн.

У зв’язку з припиненням публікації даних НЕК "Укренерго" через воєнний стан, показники зовнішньої торгівлі електроенергією з 24 лютого 2022 року отримані з публічних дашбордів НКРЕКП. 

Дата оновлення 17.06.2024 Щотижнево
Період охоплення 01.07.2019 - 17.06.2024
Розпорядник НКРЕКП, НЕК "Укренерго"
Інформація про обсяги щоденних надходжень природного газу в українську ГТС з суміжних газотранспортних систем Угорщини, Словаччини та Польщі.
Дата оновлення 20.05.2024 Щомісячно
Період охоплення 16.03.2016 - 18.05.2024
Розпорядник ТОВ "Оператор ГТС України"

Інформація щодо обсягів реалізації промислової продукції добувної та переробної промисловості, а також електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. З 2022 року дані деталізовано за обсягами продажу продукції окремо в межах та за межі країни.

Дата оновлення 24.04.2024 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2014 - 31.12.2023
Розпорядник Держстат

Інформація щодо індексів обороту продукції промисловості, які демонструють короткострокові зміни обсягу реалізованої продукції добувної та переробної промисловості. Розраховується як середньозважена величина із відповідних індивідуальних індексів обороту за кожним видом діяльності.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополь та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Дата оновлення 24.04.2024 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2011 - 31.12.2023
Розпорядник Держстат

Інформація щодо обсягів зовнішньої торгівлі нафтою та нафтопродуктами, отримана на основі знеособлених митних декларацій Державної митної служби. У файлі зібрано усі відомості по конкретним експортно-імпортним операціям для товарних позицій УКТ ЗЕД "2709" – нафта та нафтопродукти сирі (газовий конденсат) та "2710" – нафта та нафтопродукти, крім сирих (дизельне пальне, бензини, масла та інші). Серед ключових показників: країна походження товару, країна відправлення або призначення, вага товару, його вартість, тип декларації, тощо.

Інформація щодо конкретних експортно-імпортних операцій - відомості, внесені декларантами до митних декларацій в установленому законодавством порядку для здійснення митного оформлення товарів у митних режимах імпорту та експорту.

Дата оновлення 22.02.2024 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2022 - 31.01.2024
Розпорядник Держмитслужба

Інформація щодо обсягів зовнішньої торгівлі електроенергією, отримана на основі знеособлених митних декларацій Державної митної служби. У файлі зібрано усі відомості по конкретним експортно-імпортним операціям для товарної позиції УКТ ЗЕД "2716" - електроенергія. Серед ключових показників: країна походження товару, країна відправлення або призначення, вага товару, його вартість, тип декларації, тощо.

Інформація щодо конкретних експортно-імпортних операцій - відомості, внесені декларантами до митних декларацій в установленому законодавством порядку для здійснення митного оформлення товарів у митних режимах імпорту та експорту.

Дата оновлення 22.02.2024 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2022 - 31.01.2024
Розпорядник Держмитслужба

Інформація щодо обсягів зовнішньої торгівлі вуглеводнями у газоподібному стані, отримана на основі знеособлених митних декларацій Державної митної служби. У файлі зібрано усі відомості по конкретним експортно-імпортним операціям для товарної позиції УКТ ЗЕД "2711" - гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному стані (газ природний, пропан, бутани, етилен, пропілен, бутилен, бутадієн та інші). Серед ключових показників: країна походження товару, країна відправлення або призначення, вага товару, його вартість, тип декларації, тощо.

Інформація щодо конкретних експортно-імпортних операцій - відомості, внесені декларантами до митних декларацій в установленому законодавством порядку для здійснення митного оформлення товарів у митних режимах імпорту та експорту.


Примітка: митне оформлення значного обсягу газу за товарної позицією 2711, ввезеного у 2014-2016 роках, здійснено у грудні 2022 року - Держмитслужба.

Дата оновлення 21.02.2024 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2022 - 31.01.2024
Розпорядник Держмитслужба

Інформація щодо обсягів зовнішньої торгівлі вугіллям, отримана на основі знеособлених митних декларацій Державної митної служби. У файлі зібрано усі відомості по конкретним експортно-імпортним операціям для товарних позицій УКТ ЗЕД "2701" – вугілля кам’яне, антрацит, тверде паливо та "2702" – лігніт (буре вугілля). Серед ключових показників: країна походження товару, країна відправлення або призначення, вага товару, його вартість, тип декларації, тощо.

Інформація щодо конкретних експортно-імпортних операцій - відомості, внесені декларантами до митних декларацій в установленому законодавством порядку для здійснення митного оформлення товарів у митних режимах імпорту та експорту.

Дата оновлення 21.02.2024 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2022 - 31.01.2024
Розпорядник Держмитслужба

Інформація щодо обсягів зовнішньої торгівлі вуглеводнями у газоподібному стані від Державної митної служби за наступними кодами УКТЗЕД (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності): 2711110000 -газ природний скраплений; 2711120000 - пропан; 2711130000 - бутани; 2711140000 - етилен, пропiлен, бутилен i бутадієн; 2711210000 - газ природний у газоподібному стані; Дані вказано в розрізі країн-партнерів із заначенням сальдо зовнішньої торгівлі, митної вартості одиниці товару, надходжень від імпорту та розміру податкового навантаження.


Примітка: митне оформлення значного обсягу газу за товарної позицією 2711, ввезеного у 2014-2016 роках, здійснено у грудні 2022 року - Держмитслужба.

Дата оновлення 23.08.2023 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2017 - 31.07.2023
Розпорядник Держмитслужба
Інформація щодо обсягів зовнішньої торгівлі бензинами від Державної митної служби за наступними кодами УКТЗЕД: 2710124100 - (бензини) з октановим числом менш як 95 2710124500 - (бензини) з октановим числом 95 або більше, але менш як 98 2710124900 - (бензини) з октановим числом 98 або більше Дані вказано в розрізі країн-партнерів із зазначенням сальдо зовнішньої торгівлі, митної вартості одиниці товару, надходжень від імпорту та розміру податкового навантаження, тощо
Дата оновлення 22.08.2023 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2017 - 31.07.2023
Розпорядник Держмитслужба

Інформація щодо зовнішньої торгівлі кам'яним вугіллям за наступними кодами УКТ ЗЕД: вугілля антрацит (2701110000); бітумінозне вугілля (2701121000 та 2701129000); брикети, котуни та аналогічні види твердого палива (2701200000); інше кам'яне вугілля (2701190000). Ключові показники: товарообіг за напрямками постачання, обсяг та вартість експортованих та імпортованих обсягів, сальдо, обсяг надходжень від імпорту, розмір податкового навантаження та інші.

Дата оновлення 22.08.2023 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2017 - 31.07.2023
Розпорядник Держмитслужба
Інформація щодо обсягів зовнішньої торгівлі сирою нафтою від Державної митної служби за кодом УКТЗЕД 2709000000. Дані вказано в розрізі країн-партнерів із зазначенням сальдо зовнішньої торгівлі, митної вартості одиниці товару, надходжень від імпорту та розміру податкового навантаження, тощо.
Дата оновлення 22.08.2023 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2017 - 31.07.2023
Розпорядник Держмитслужба

Інформація щодо зовнішньої торгівлі електроенергією (код УКТ ЗЕД 2716000000). Ключові показники: товарообіг за напрямками постачання, вартість експортованих та імпортованих обсягів, сальдо, обсяг надходжень від імпорту, розмір податкового навантаження та інші.

Дата оновлення 21.08.2023 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2017 - 31.07.2023
Розпорядник Держмитслужба
Тимчасово не оновлюється після 24.02.22

Інформація про імпортні надходження енергетичного вугілля: антрациту (АШ+П) та газового вугілля (ГД) на склади ТЕС та ТЕЦ. Дані подано в розрізі країн походження, марок вугілля та типів електростанцій.

Дата оновлення 24.03.2023 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2014 - 31.12.2021
Розпорядник Міненерго
Тимчасово не оновлюється після 24.02.22

Інформація щодо зовнішньої торгівлі біодизелем (код УКТ ЗЕД 3826000000) за напрямками постачання та вартості експортованих та імпортованих обсягів.

Дані є кумулятивними - подаються накопиченим підсумком за період з початку року.

Дата оновлення 22.03.2023 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2014 - 31.01.2022
Розпорядник Держстат

Інформація про середню митну вартість однієї тисячі кубометрів (або кіловат-годин) імпортованого природного газу в національній (грн) та іноземній (дол) валютах.


У зв’язку зі змінами до Податкового Кодексу, було змінено підхід до розрахунку рентної плати за користування надрами для видобутку газу. Скорегований підхід не передбачає використання показника середньої митної вартості імпортного природного газу, у зв’язку з чим Мінекономіки припинило публікацію показників. Натомість, для розрахунку рентної плати використовуються показники фактичних цін реалізації для газу природного, які можна знайти за посиланням.

Дата оновлення 20.09.2022 Архів
Період охоплення 01.08.2014 - 31.08.2022
Розпорядник Мінекономіки
Тимчасово не оновлюється після 24.02.22

Інформація щодо зовнішньої торгівлі деревним вугіллям та паливною деревиною (коди УКТ ЗЕД 4402000000 та 4401000000) за напрямками постачання та вартості експортованих та імпортованих обсягів.

Дані є кумулятивними - подаються накопиченим підсумком за період з початку року.

Дата оновлення 01.07.2022 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2006 - 31.01.2022
Розпорядник Держстат
Тимчасово не оновлюється після 24.02.22

Інформація щодо зовнішньої торгівлі елементами сонячних панелей (приладами напівпровідниковими фоточутливими, код УКТ ЗЕД 8541400000) за напрямками постачання та вартості експортованих та імпортованих обсягів.

Дані є кумулятивними - подаються накопиченим підсумком за період з початку року.

Дата оновлення 11.06.2022 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2010 - 31.01.2022
Розпорядник Держстат
Тимчасово не оновлюється після 24.02.22

Інформація щодо зовнішньої торгівлі нафтою та нафтопродуктами за кодами УКТ ЗЕД (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності) 2709 (нафта) та 2710 (нафтопродукти).

Ключові показники: обсяг зовнішньої торгівлі за напрямками постачання та вартість експортованих та імпортованих обсягів.

Дані є помісячними – розраховуються на основі кумулятивних показників розпорядника шляхом віднімання від показників досліджуваного періоду аналогічних показників попереднього звітного періоду.

Дата оновлення 11.06.2022 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2010 - 31.01.2022
Розпорядник Держстат
1-20 з 43 записів
Фільтрувати
Тематика
Енергоресурс
Розпорядник
Частота оновлення
Період охоплення
-
Вартість