Викиди забруднюючих речовин ТЕС, ТЕЦ та великими котельнями, що включені до НПСВ

<p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Інформація щодо фактичних викидів пилу, діоксиду сірки та оксидів азоту великими спалювальними установками (ТЕС, ТЕЦ та великими котельнями), що включені до Н…

Споживання палива ТЕС, ТЕЦ та великими котельнями, що включені до НПСВ

<p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Інформація щодо споживання вугілля, природного газу, мазуту, рідких палив, доменних та коксових газів великими спалювальними установками (ТЕС, ТЕЦ та великими…

5
Показати всі

5 ресурси

Видатки державного бюджету України на управління зоною відчуження

<p><span style="color: rgb(34, 34, 34);">Інформація щодо видатків державного бюджету України, що спрямовуються на здійснення програм та заходів Державним агентством України з управління зоною відчуже…

Природоохоронні інвестиції підприємств добувної та переробної промисловості

<p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Інформація щодо капітальних інвестицій на природоохоронні заходи підприємств добувної та переробної промисловості із зазначенням видів економічної діяльності.…

3
Показати всі

3 ресурси

1-2 з 2 записів