Інформація щодо кількості активних підприємств, діяльність яких пов’язана з виробництвом товарів та наданням послуг у сферах енергетики. Дані подано у розрізі областей із зазначенням видів економічної діяльності, станом на 1 листопада кожного року. 

Дата оновлення 12.04.2024 Щорічно
Період охоплення 01.11.2021 - 01.11.2023
Розпорядник Держстат

Інформація щодо капіталу, інвестованого у підприємства добувної (видобуток природного газу, вугілля, нафти та іншої сировини) та переробної промисловості (виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення), а також у постачання електроенергії, газу та тепла.


Капітальні інвестиції включають витрати на придбання або створення активів: матеріальних (будівлі та інженерні споруди, машини та транспортні засоби, обладнання, земля, тощо) та нематеріальних (програмне забезпечення та бази даних, авторське право, патенти, ліцензії, право на користування природними ресурсами, тощо).

Дата оновлення 07.12.2023 Щорічно
Період охоплення 01.01.2010 - 31.12.2022
Розпорядник Держстат
Тимчасово не оновлюється після 24.02.22
Інформація щодо розміру прямих іноземних інвестицій у видобувну та переробну галузі економіки України за інструментами прямих інвестицій.
Дата оновлення 27.04.2023 Щоквартально
Період охоплення 01.01.2019 - 31.12.2021
Розпорядник Нацбанк
Тимчасово не оновлюється після 24.02.22
Інформація щодо розміру прямих іноземних інвестицій у видобувну та переробну галузі економіки України за інструментами прямих інвестицій.
Дата оновлення 27.04.2023 Щорічно
Період охоплення 01.01.2015 - 31.12.2021
Розпорядник Нацбанк

Щорічна інформація про видобуток природного газу в розрізі видобувних компаній.

Дата оновлення 21.03.2023 Щорічно
Період охоплення 01.01.2016 - 31.12.2021
Розпорядник Звіти ІПВГ
Інформація про обсяги видобутку нафти та конденсату в розрізі видобувних компаній.
Дата оновлення 17.03.2023 Щорічно
Період охоплення 01.01.2016 - 31.12.2021
Розпорядник Звіти ІПВГ

Інформація про обсяги балансових запасів нафти та конденсату в розрізі областей.

Балансові запаси - група запасів корисних копалин, які згідно з техніко-економічними розрахунками на час оцінки можна економічно ефективно видобути й використати (при відповідній техніці й технології видобування).

Дата оновлення 16.03.2023 Щорічно
Період охоплення 01.01.2015 - 01.01.2022
Розпорядник Звіти ІПВГ
Інформація про обсяги приросту балансових запасів нафти та конденсату внаслідок проведення розвідувальних робіт в розрізі родовищ та видобувних компаній. Балансові запаси - група запасів корисних копалин, які згідно з техніко-економічними розрахунками на час оцінки можна економічно ефективно видобути й використати (при відповідній техніці й технології видобування)
Дата оновлення 16.03.2023 Щорічно
Період охоплення 01.01.2016 - 31.12.2021
Розпорядник Звіти ІПВГ
Інформація про обсяги балансових запасів нафти та конденсату в розрізі найбільших родовищ. Також вказана частка запасів певного родовища в сукупних балансових запасах.
Дата оновлення 15.03.2023 Щорічно
Період охоплення 01.01.2018 - 01.01.2022
Розпорядник Звіти ІПВГ

Інформація про обсяги балансових запасів вугілля в розрізі областей.

Балансові запаси - група запасів корисних копалин, які згідно з техніко-економічними розрахунками на час оцінки можна економічно ефективно видобути й використати (при відповідній техніці й технології видобування).

Дата оновлення 15.03.2023 Щорічно
Період охоплення 01.01.2017 - 01.01.2022
Розпорядник Звіти ІПВГ

Інформація про обсяги балансових запасів природного газу в розрізі областей.

Балансові запаси - група запасів корисних копалин, які згідно з техніко-економічними розрахунками на час оцінки можна економічно ефективно видобути й використати (при відповідній техніці й технології видобування).

Дата оновлення 15.03.2023 Щорічно
Період охоплення 01.01.2015 - 01.01.2022
Розпорядник Звіти ІПВГ
Інформація про обсяги балансових запасів природного газу в розрізі найбільших родовищ. Також вказана частка запасів певного родовища в сукупних балансових запасах.
Дата оновлення 15.03.2023 Щорічно
Період охоплення 01.01.2018 - 01.01.2022
Розпорядник Звіти ІПВГ
Інформація про обсяги приросту балансових запасів природного газу внаслідок проведення розвідувальних робіт в розрізі родовищ та видобувних компаній. Балансові запаси - група запасів корисних копалин, які згідно з техніко-економічними розрахунками на час оцінки можна економічно ефективно видобути й використати (при відповідній техніці й технології видобування)
Дата оновлення 01.03.2023 Щорічно
Період охоплення 01.01.2016 - 31.12.2021
Розпорядник Звіти ІПВГ
Тимчасово не оновлюється після 24.02.22

Інформація щодо обсягів та динаміки виробництва промислової продукції. Зібрано дані по окремих секціях класифікатору видів економічної діяльності (КВЕД) та деталізовано відповідно до Номенклатури продукції промисловості (НПП).

Дані включають наступні секції: B "Добувна промисловість і розроблення кар'єрів"; C "Переробна промисловість"; D "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря".

Трапляються випадки, коли дані пропущено. Ці дані є конфіденційними і вони не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

Дата оновлення 19.05.2022 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2009 - 31.01.2022
Розпорядник Держстат
Тимчасово не оновлюється після 24.02.22
Інформація про щоденні надходження природного газу в українську газотранспорту систему (ГТС) від українських газовидобувних компаній.
Дата оновлення 04.05.2022 Щомісячно
Період охоплення 29.05.2016 - 11.04.2022
Розпорядник ТОВ "Оператор ГТС України"
Тимчасово не оновлюється після 24.02.22

Щоденна інформація про видобуток валового та товарного природного газу та рідких вуглеводнів акціонерним товариством "Укргазвидобування".

Дата оновлення 23.02.2022 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2010 - 17.01.2022
Розпорядник АТ "Укргазвидобування"
Тимчасово не оновлюється після 24.02.22
Інформація щодо обсягу видобутої уранової руди (УР), обсягу та вартості переробленої уранової сировини - оксиду уранового концентрату (УОК) державним підприємством "СхідГЗК".
Дата оновлення 10.02.2022 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2018 - 31.01.2022
Розпорядник Міненерго
Тимчасово не оновлюється після 24.02.22
Інформація щодо запланованих та фактичних обсягів видобутку вугілля у розрізі вугледобувних підприємств України та шахт. Додатково зазначається інформація щодо зольності вугілля.
Дата оновлення 07.02.2022 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2010 - 31.01.2022
Розпорядник Міненерго
Тимчасово не оновлюється після 24.02.22
Інформація щодо запланованого та фактичного обсягу видобутку рядового вугілля для цілей енергетики та для коксування у розрізі вугледобувних підприємств України та шахт.
Дата оновлення 07.02.2022 Щомісячно
Період охоплення 01.02.2015 - 31.01.2022
Розпорядник Міненерго
Тимчасово не оновлюється після 24.02.22

Інформація щодо фактичних обсягів поставок рядового вугілля для переробки в розрізі вуглевидобувних підприємств та їх шахт, за кожен місяць та накопиченим підсумком з початку року. Дані подано по державним підприємствам, що належать до сфери управління Міненерго.

Дата оновлення 04.02.2022 Щомісячно
Період охоплення 31.01.2016 - 31.01.2022
Розпорядник Міненерго
1-20 з 24 записів
Фільтрувати
Тематика
Енергоресурс
Розпорядник
Частота оновлення
Період охоплення
-
Вартість