Інформація про щоденні надходження природного газу в українську газотранспорту систему (ГТС) від українських газовидобувних компаній.
Дата оновлення 25.01.2022 Щомісячно
Період охоплення 29.05.2016 - 23.01.2022
Розпорядник ТОВ "Оператор ГТС України"

Щоденна інформація про видобуток валового та товарного природного газу та рідких вуглеводнів акціонерним товариством "Укргазвидобування".

Дата оновлення 21.01.2022 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2010 - 17.01.2022
Розпорядник АТ "Укргазвидобування"

Інформація про середню фактичну ціну 1 тонни готової товарної вугільної продукції, фактичний обсяг та собівартість готової вугільної продукції у розрізі вугледобувних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства енергетики України.

Готова товарна вугільна продукція - це продукти збагачення, вироблені на збагачувальних фабриках з давальницької сировини, та рядове вугілля, готове для споживання без переробки, що призначені для подальшого продажу.

Дата оновлення 21.01.2022 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2010 - 31.10.2021
Розпорядник Міненерго
Інформація про обсяги видобутку нафти та конденсату в розрізі областей. Додатково вказано частку області в загальноукраїнському видобутку нафти та конденсату.
Дата оновлення 20.01.2022 Щорічно
Період охоплення 01.01.2006 - 31.12.2020
Розпорядник Держстат
Інформація про обсяги видобутку природного газу в розрізі областей. Додатково вказано частку конкретної області в загальноукраїнському видобутку природного газу. Починаючи з 2014 року дані наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Дата оновлення 20.01.2022 Щорічно
Період охоплення 01.01.2006 - 31.12.2020
Розпорядник Держстат
Інформація щодо запланованих та фактичних обсягів видобутку вугілля у розрізі вугледобувних підприємств України та шахт. Додатково зазначається інформація щодо зольності вугілля.
Дата оновлення 11.01.2022 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2017 - 31.12.2021
Розпорядник Міненерго
Інформація щодо запланованого та фактичного обсягу видобутку рядового вугілля для цілей енергетики та для коксування у розрізі вугледобувних підприємств України та шахт.
Дата оновлення 11.01.2022 Щомісячно
Період охоплення 01.02.2015 - 31.12.2021
Розпорядник Міненерго

Інформація щодо фактичних обсягів поставок рядового вугілля для переробки в розрізі вуглевидобувних підприємств та їх шахт, за кожен місяць та накопиченим підсумком з початку року. Дані подано по державним підприємствам, що належать до сфери управління Міненерго.

Дата оновлення 10.01.2022 Щомісячно
Період охоплення 31.01.2016 - 31.12.2021
Розпорядник Міненерго
Інформація щодо обсягу видобутої уранової руди (УР), обсягу та вартості переробленої уранової сировини - оксиду уранового концентрату (УОК) державним підприємством "СхідГЗК".
Дата оновлення 07.01.2022 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2018 - 30.11.2021
Розпорядник Міненерго

Інформація про стан запасів родовищ твердих корисних копалин України: бурого, кам'яного та бітумінозного вугілля. Дані включають балансові та позабалансові запаси.

Дата оновлення 29.12.2021 Щорічно
Період охоплення 01.01.2014 - 01.01.2021
Розпорядник ДНВП "Геоінформ України"

Інформація щодо обсягів та динаміки виробництва промислової продукції. Зібрано дані по окремих секціях класифікатору видів економічної діяльності (КВЕД) та деталізовано відповідно до Номенклатури продукції промисловості (НПП).

Дані включають наступні секції: B "Добувна промисловість і розроблення кар'єрів"; C "Переробна промисловість"; D "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря".

Трапляються випадки, коли дані пропущено. Ці дані є конфіденційними і вони не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

Дата оновлення 27.12.2021 Щомісячно
Період охоплення 01.01.2009 - 30.11.2021
Розпорядник Держстат
Інформація про обсяги балансових запасів вугілля в розрізі областей. Балансові запаси - група запасів корисних копалин, які згідно з техніко-економічними розрахунками на час оцінки можна економічно ефективно видобути й використати (при відповідній техніці й технології видобування).
Дата оновлення 12.11.2021 Щорічно
Період охоплення 01.01.2017 - 01.01.2020
Розпорядник Звіти ІПВГ
Інформація про обсяги видобутку нафти та конденсату в розрізі видобувних компаній.
Дата оновлення 19.10.2021 Щорічно
Період охоплення 01.01.2016 - 31.12.2019
Розпорядник Звіти ІПВГ
Інформація про обсяги балансових запасів природного газу в розрізі найбільших родовищ. Також вказана частка запасів певного родовища в сукупних балансових запасах.
Дата оновлення 05.10.2021 Щорічно
Період охоплення 01.01.2018 - 01.01.2020
Розпорядник Звіти ІПВГ
Інформація про обсяги балансових запасів нафти та конденсату в розрізі найбільших родовищ. Також вказана частка запасів певного родовища в сукупних балансових запасах.
Дата оновлення 05.10.2021 Щорічно
Період охоплення 01.01.2018 - 01.01.2020
Розпорядник Звіти ІПВГ
Annual information on natural gas production itemized by extracting companies.
Дата оновлення 04.10.2021 Щорічно
Період охоплення 01.01.2016 - 31.12.2019
Розпорядник Звіти ІПВГ
Інформація про обсяги балансових запасів природного газу в розрізі областей. Балансові запаси - група запасів корисних копалин, які згідно з техніко-економічними розрахунками на час оцінки можна економічно ефективно видобути й використати (при відповідній техніці й технології видобування).
Дата оновлення 21.09.2021 Щорічно
Період охоплення 01.01.2015 - 01.01.2021
Розпорядник Звіти ІПВГ
Інформація щодо розміру прямих іноземних інвестицій у видобувну та переробну галузі економіки України за інструментами прямих інвестицій.
Дата оновлення 14.09.2021 Щорічно
Період охоплення 01.01.2015 - 31.12.2019
Розпорядник Нацбанк
Інформація про обсяги приросту балансових запасів нафти та конденсату внаслідок проведення розвідувальних робіт в розрізі родовищ та видобувних компаній. Балансові запаси - група запасів корисних копалин, які згідно з техніко-економічними розрахунками на час оцінки можна економічно ефективно видобути й використати (при відповідній техніці й технології видобування)
Дата оновлення 14.09.2021 Щорічно
Період охоплення 01.01.2016 - 31.12.2019
Розпорядник Звіти ІПВГ
Інформація про обсяги приросту балансових запасів природного газу внаслідок проведення розвідувальних робіт в розрізі родовищ та видобувних компаній. Балансові запаси - група запасів корисних копалин, які згідно з техніко-економічними розрахунками на час оцінки можна економічно ефективно видобути й використати (при відповідній техніці й технології видобування)
Дата оновлення 14.09.2021 Щорічно
Період охоплення 01.01.2016 - 31.12.2019
Розпорядник Звіти ІПВГ
1-20 з 21 записів
Фільтрувати
Тематика
Енергоресурс
Розпорядник
Частота оновлення
Період охоплення
-
Вартість