Інформація щодо капіталу, інвестованого у підприємства добувної (видобуток природного газу, вугілля, нафти та іншої сировини) та переробної промисловості (виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення), а також у постачання електроенергії, газу та тепла.


Капітальні інвестиції включають витрати на придбання або створення активів: матеріальних (будівлі та інженерні споруди, машини та транспортні засоби, обладнання, земля, тощо) та нематеріальних (програмне забезпечення та бази даних, авторське право, патенти, ліцензії, право на користування природними ресурсами, тощо).

Дата оновлення 07 грудня 2023 р. 13:18 Щорічно
Період охоплення 01.01.2010 - 31.12.2022
Розпорядники
Держстат
Методології збору
Більше Показати
Поле Назва Опис
date_start Дата початку періоду

-

date_end Дата закінчення періоду

-

year Рік

-

ncea_section_code Код секції

Файл містить дані по 3 секціям КВЕД: B (добувна промисловість і розроблення кар'єрів), С (переробна промисловість) та D (постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря).
Секції B і D включають усі види діяльності, С - лише виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення.

ncea_section_name Назва секції

B - добувна промисловість і розроблення кар'єрів
С - переробна промисловість
D - постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

ncea_division_code Код розділу

Добувна промисловість містить коди 05-09, переробна - 19, постачання енергоресурсів (D) - 35

ncea_division_name Назва розділу

05 - Добування кам'яного та бурого вугілля
06 - Добування сирої нафти та природного газу
07 - Добування металевих руд
08 - Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів
09 - Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів
19 - Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
35 - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

ncea_group_code Код групи

Група 06 містить коди 06.1 (добування сирої нафти) та 06.2 (добування природного газу), тощо

ncea_group_name Назва групи

-

amount Обсяг капітальних інвестицій, тис. грн

Тис. грн
Інвестиції включають витрати на придбання або створення активів: матеріальних (будівлі та інженерні споруди, машини та транспортні засоби, обладнання, земля, тощо) та нематеріальних (програмне забезпечення та бази даних, авторське право, патенти, ліцензії, право на користування природними ресурсами, тощо).

Поле
Назва
date_start
Дата початку періоду
Опис

-

Поле
Назва
date_end
Дата закінчення періоду
Опис

-

Поле
Назва
year
Рік
Опис

-

Поле
Назва
ncea_section_code
Код секції
Опис

Файл містить дані по 3 секціям КВЕД: B (добувна промисловість і розроблення кар'єрів), С (переробна промисловість) та D (постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря).
Секції B і D включають усі види діяльності, С - лише виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення.

Поле
Назва
ncea_section_name
Назва секції
Опис

B - добувна промисловість і розроблення кар'єрів
С - переробна промисловість
D - постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

Поле
Назва
ncea_division_code
Код розділу
Опис

Добувна промисловість містить коди 05-09, переробна - 19, постачання енергоресурсів (D) - 35

Поле
Назва
ncea_division_name
Назва розділу
Опис

05 - Добування кам'яного та бурого вугілля
06 - Добування сирої нафти та природного газу
07 - Добування металевих руд
08 - Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів
09 - Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів
19 - Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
35 - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

Поле
Назва
ncea_group_code
Код групи
Опис

Група 06 містить коди 06.1 (добування сирої нафти) та 06.2 (добування природного газу), тощо

Поле
Назва
ncea_group_name
Назва групи
Опис

-

Поле
Назва
amount
Обсяг капітальних інвестицій, тис. грн
Опис

Тис. грн
Інвестиції включають витрати на придбання або створення активів: матеріальних (будівлі та інженерні споруди, машини та транспортні засоби, обладнання, земля, тощо) та нематеріальних (програмне забезпечення та бази даних, авторське право, патенти, ліцензії, право на користування природними ресурсами, тощо).

2022_12_31_uk_capital_investments.csv
Назва: 2022_12_31_uk_capital_investments.csv
Формат: UK CSV
Розмір: 22.49 КБ
Кількість рядків: 83
Дата оновлення: 07 грудня 2023 р. 13:04
2022_12_31_uk_capital_investments.xlsx
Назва: 2022_12_31_uk_capital_investments.xlsx
Формат: UK XLSX
Розмір: 10.41 КБ
Кількість рядків: 83
Дата оновлення: 07 грудня 2023 р. 13:04
2022_12_31_en_capital_investments.csv
Назва: 2022_12_31_en_capital_investments.csv
Формат: EN CSV
Розмір: 11.13 КБ
Кількість рядків: 83
Дата оновлення: 07 грудня 2023 р. 13:04
2022_12_31_en_capital_investments.xlsx
Назва: 2022_12_31_en_capital_investments.xlsx
Формат: EN XLSX
Розмір: 9.17 КБ
Кількість рядків: 83
Дата оновлення: 07 грудня 2023 р. 13:04
Назва Формат Розмір Кількість рядків Дата оновлення
2022_12_31_uk_capital_investments.csv UK CSV 22.49 КБ 83 07 грудня 2023 р. 13:04 Завантажити
2022_12_31_uk_capital_investments.xlsx UK XLSX 10.41 КБ 83 07 грудня 2023 р. 13:04 Завантажити
2022_12_31_en_capital_investments.csv EN CSV 11.13 КБ 83 07 грудня 2023 р. 13:04 Завантажити
2022_12_31_en_capital_investments.xlsx EN XLSX 9.17 КБ 83 07 грудня 2023 р. 13:04 Завантажити