У файлі міститься інформація про доходи, витрати і результати діяльності підприємств, діяльність яких пов’язана з виробництвом товарів та наданням послуг у сферах енергетики. Дані отримано зі звітів підприємств про фінансові результати (форма №2).

Одиниця виміру: тис. грн без десяткового знака.

Дата оновлення 02 квітня 2024 р. 15:17 Щорічно
Період охоплення 01.01.2022 - 31.12.2023
Розпорядники
Держстат
Джерела
Більше Показати
2023_12_31_uk_finansovi_rezultaty_pidpryiemstva.csv
Назва: 2023_12_31_uk_finansovi_rezultaty_pidpryiemstva.csv
Формат: UK CSV
Розмір: 741.18 КБ
Кількість рядків: 2000
Дата оновлення: 02 квітня 2024 р. 15:16
2023_12_31_uk_finansovi_rezultaty_pidpryiemstva.xlsx
Назва: 2023_12_31_uk_finansovi_rezultaty_pidpryiemstva.xlsx
Формат: UK XLSX
Розмір: 349.26 КБ
Кількість рядків: 2000
Дата оновлення: 02 квітня 2024 р. 15:16
2023_12_31_en_finansovi_rezultaty_pidpryiemstva.csv
Назва: 2023_12_31_en_finansovi_rezultaty_pidpryiemstva.csv
Формат: EN CSV
Розмір: 500.03 КБ
Кількість рядків: 2000
Дата оновлення: 02 квітня 2024 р. 15:16
2023_12_31_en_finansovi_rezultaty_pidpryiemstva.xlsx
Назва: 2023_12_31_en_finansovi_rezultaty_pidpryiemstva.xlsx
Формат: EN XLSX
Розмір: 320.07 КБ
Кількість рядків: 2000
Дата оновлення: 02 квітня 2024 р. 15:16
Назва Формат Розмір Кількість рядків Дата оновлення
2023_12_31_uk_finansovi_rezultaty_pidpryiemstva.csv UK CSV 741.18 КБ 2000 02 квітня 2024 р. 15:16 Завантажити
2023_12_31_uk_finansovi_rezultaty_pidpryiemstva.xlsx UK XLSX 349.26 КБ 2000 02 квітня 2024 р. 15:16 Завантажити
2023_12_31_en_finansovi_rezultaty_pidpryiemstva.csv EN CSV 500.03 КБ 2000 02 квітня 2024 р. 15:16 Завантажити
2023_12_31_en_finansovi_rezultaty_pidpryiemstva.xlsx EN XLSX 320.07 КБ 2000 02 квітня 2024 р. 15:16 Завантажити
Поле Назва Опис
date_start Дата початку періоду

-

date_end Дата закінчення періоду

-

company_code ЕДРПОУ підприємства

-

company_name Назва підприємства

-

ncea_code Код класу КВЕД

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів включає добування кам'яного вугілля (05.10), бурого вугілля (05.20), сирої нафти (06.10), природного газу (06.20), уранової руди (07.21) та надання допоміжних послуг (09.10 та 09.90).

Переробна промисловість включає виробництво коксу, коксопродуктів (19.10) та продуктів нафтоперероблення (19.20), виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів (27.11) та машин і устатковання для добувної промисловості (28.92).

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря включає виробництво (35.11), передачу (35.12), розподіл (35.13), торгівлю (35.14) електроенергією; виробництво (35.21), розподіл (35.22), торгівлю (35.23) газом та постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (35.30).

Будівництво включає будівництво трубопроводів (42.21) та споруд електропостачання (42.22).

Оптова та роздрібна торгівля включає оптову (46.71), роздрібну (47.30) торгівлю паливом та пальним та діяльність посередників (46.12).

ncea_name Назва класу КВЕД

-

region Область

-

2000 Чистий дохід від реалізації продукцiї

тис. грн

2050 Собівартість реалізованої продукцiї

тис. грн

2090 Валовий прибуток

тис. грн

2095 Валовий збиток

тис. грн

2120 Інші операційні доходи

тис. грн

2130 Адміністративні витрати

тис. грн

2150 Витрати на збут

тис. грн

2180 Інші операційні витрати

тис. грн

2190 Прибуток від операційної діяльності

тис. грн

2195 Збиток від операційної діяльності

тис. грн

2200 Доход від участі в капіталі

тис. грн

2220 Інші фінансові доходи

тис. грн

2240 Інші доходи

тис. грн

2250 Фінансові витрати

тис. грн

2255 Втрати від участі в капіталі

тис. грн

2270 Інші витрати

тис. грн

2290 Прибуток до оподаткування

тис. грн

2295 Збиток до оподаткування

тис. грн

2300 Витрати (дохід) з податку на прибуток

тис. грн

2305 Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

тис. грн

2350 Чистий фінансовий результат (прибуток)

тис. грн

2355 Чистий фінансовий результат (збиток)

тис. грн

2465 Сукупний дохід

тис. грн

2500 Матеріальні затрати

тис. грн

2505 Витрати на оплату праці

тис. грн

2510 Відрахування на соціальні заходи

тис. грн

2515 Амортизація

тис. грн

2520 Інші операційні витрати

тис. грн

Поле
Назва
date_start
Дата початку періоду
Опис

-

Поле
Назва
date_end
Дата закінчення періоду
Опис

-

Поле
Назва
company_code
ЕДРПОУ підприємства
Опис

-

Поле
Назва
company_name
Назва підприємства
Опис

-

Поле
Назва
ncea_code
Код класу КВЕД
Опис

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів включає добування кам'яного вугілля (05.10), бурого вугілля (05.20), сирої нафти (06.10), природного газу (06.20), уранової руди (07.21) та надання допоміжних послуг (09.10 та 09.90).

Переробна промисловість включає виробництво коксу, коксопродуктів (19.10) та продуктів нафтоперероблення (19.20), виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів (27.11) та машин і устатковання для добувної промисловості (28.92).

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря включає виробництво (35.11), передачу (35.12), розподіл (35.13), торгівлю (35.14) електроенергією; виробництво (35.21), розподіл (35.22), торгівлю (35.23) газом та постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (35.30).

Будівництво включає будівництво трубопроводів (42.21) та споруд електропостачання (42.22).

Оптова та роздрібна торгівля включає оптову (46.71), роздрібну (47.30) торгівлю паливом та пальним та діяльність посередників (46.12).

Поле
Назва
ncea_name
Назва класу КВЕД
Опис

-

Поле
Назва
region
Область
Опис

-

Поле
Назва
2000
Чистий дохід від реалізації продукцiї
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2050
Собівартість реалізованої продукцiї
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2090
Валовий прибуток
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2095
Валовий збиток
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2120
Інші операційні доходи
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2130
Адміністративні витрати
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2150
Витрати на збут
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2180
Інші операційні витрати
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2190
Прибуток від операційної діяльності
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2195
Збиток від операційної діяльності
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2200
Доход від участі в капіталі
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2220
Інші фінансові доходи
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2240
Інші доходи
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2250
Фінансові витрати
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2255
Втрати від участі в капіталі
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2270
Інші витрати
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2290
Прибуток до оподаткування
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2295
Збиток до оподаткування
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2300
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2305
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2350
Чистий фінансовий результат (прибуток)
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2355
Чистий фінансовий результат (збиток)
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2465
Сукупний дохід
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2500
Матеріальні затрати
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2505
Витрати на оплату праці
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2510
Відрахування на соціальні заходи
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2515
Амортизація
Опис

тис. грн

Поле
Назва
2520
Інші операційні витрати
Опис

тис. грн