Продуктовий енергетичний баланс є балансом окремого енергетичного продукту, що демонструє походження продукту (виробництво, імпорт, зменшення запасів) і напрями його використання (експорт, збільшення запасів, витрати на перетворення в інше джерело енергії, неенергетичне використання, кінцеве споживання енергії), виміряні у одиницях, які відповідають енергетичному продукту, що розглядається.

Продуктові баланси формуються для кожного енергетичного продукту, незалежно від його обсягу. Вони розглядаються як основні інструменти обліку для побудови загального енергетичного балансу, формування агрегованих даних більш високого порядку.

Дата оновлення 27 грудня 2021 р. 09:00 Щорічно
Період охоплення 01.01.1990 - 31.12.2020
Розпорядники
Держстат
Джерела
Методології збору
Більше Показати
2020_12_31_uk_produktovyi_enerhobalans.csv
Назва: 2020_12_31_uk_produktovyi_enerhobalans.csv
Формат: UK CSV
Розмір: 7.24 МБ
Кількість рядків: 40700
Дата оновлення: 27 грудня 2021 р. 08:57
2020_12_31_uk_produktovyi_enerhobalans.xlsx
Назва: 2020_12_31_uk_produktovyi_enerhobalans.xlsx
Формат: UK XLSX
Розмір: 2.26 МБ
Кількість рядків: 40700
Дата оновлення: 27 грудня 2021 р. 08:57
2020_12_31_en_produktovyi_enerhobalans.csv
Назва: 2020_12_31_en_produktovyi_enerhobalans.csv
Формат: EN CSV
Розмір: 4.04 МБ
Кількість рядків: 40700
Дата оновлення: 27 грудня 2021 р. 08:59
2020_12_31_en_produktovyi_enerhobalans.xlsx
Назва: 2020_12_31_en_produktovyi_enerhobalans.xlsx
Формат: EN XLSX
Розмір: 1.36 МБ
Кількість рядків: 40700
Дата оновлення: 27 грудня 2021 р. 08:59
Назва Формат Розмір Кількість рядків Дата оновлення
2020_12_31_uk_produktovyi_enerhobalans.csv UK CSV 7.24 МБ 40700 27 грудня 2021 р. 08:57 Завантажити
2020_12_31_uk_produktovyi_enerhobalans.xlsx UK XLSX 2.26 МБ 40700 27 грудня 2021 р. 08:57 Завантажити
2020_12_31_en_produktovyi_enerhobalans.csv EN CSV 4.04 МБ 40700 27 грудня 2021 р. 08:59 Завантажити
2020_12_31_en_produktovyi_enerhobalans.xlsx EN XLSX 1.36 МБ 40700 27 грудня 2021 р. 08:59 Завантажити
Поле Назва Опис
date_start Дата початку періоду

-

date_end Дата закінчення періоду

-

year Рік

-

energy_resource Узагальнена назва енергоресурсу

Узагальнені групи енергоресурсів:
• електроенергія;
• теплова енергія;
• вугілля й торф;
• нафта;
• природний та вугільний газ;
• біопаливо та відходи.

energy_resource_type Тип енергоресурсу

Тип ресурсу:
• електроенергія;
• теплова енергія;
• вугілля й торф;
• сира нафта, нафтопродукти;
• природний газ, гас, пропан, бутан, газойлі;
• тверде, рідке, газоподібне біопаливо;
• відходи тощо.

balance_component Компонент балансу

Компонент балансу, що дає інформацію про вид діяльності:
• внутрішнє постачання;
• перетворення;
• споживання;

balance_subcomponent Підкомпонент балансу

Підкомпонент балансу, що дає інформацію про джерела постачання енергоресурсів (виробництво, імпорт, експорт тощо), системи перетворення енергоресурсів в електро-, теплову енергію та інші вторинні продукти (ТЕЦ, ТЕС, доменні печі, газові, нафтопереробні підприємства, виробництво брикетів тощо) та групи споживачів (промисловість, транспорт тощо).

balance_subcomponent_detailed Підкомпонент балансу деталізовано

Підкомпонент балансу, що дає детальну інформацію про групи споживачів
• металургія;
• хімічна і нафтохімічна промисловість;
• машинобудування;
• харчова та тютюнова промисловість;
• будівництво;
• автомобільні, залізничні, авіаційні перевезення;
• побутовий сектор тощо.

amount Обсяг

Обсяг, у одиницях, що відповідають енергоресурсу

measurement Одиниця вимірювання

Одиниці вимірювання, що відповідають енергоресурсу: TДж / тис. тонн / ГВт*год

Поле
Назва
date_start
Дата початку періоду
Опис

-

Поле
Назва
date_end
Дата закінчення періоду
Опис

-

Поле
Назва
year
Рік
Опис

-

Поле
Назва
energy_resource
Узагальнена назва енергоресурсу
Опис

Узагальнені групи енергоресурсів:
• електроенергія;
• теплова енергія;
• вугілля й торф;
• нафта;
• природний та вугільний газ;
• біопаливо та відходи.

Поле
Назва
energy_resource_type
Тип енергоресурсу
Опис

Тип ресурсу:
• електроенергія;
• теплова енергія;
• вугілля й торф;
• сира нафта, нафтопродукти;
• природний газ, гас, пропан, бутан, газойлі;
• тверде, рідке, газоподібне біопаливо;
• відходи тощо.

Поле
Назва
balance_component
Компонент балансу
Опис

Компонент балансу, що дає інформацію про вид діяльності:
• внутрішнє постачання;
• перетворення;
• споживання;

Поле
Назва
balance_subcomponent
Підкомпонент балансу
Опис

Підкомпонент балансу, що дає інформацію про джерела постачання енергоресурсів (виробництво, імпорт, експорт тощо), системи перетворення енергоресурсів в електро-, теплову енергію та інші вторинні продукти (ТЕЦ, ТЕС, доменні печі, газові, нафтопереробні підприємства, виробництво брикетів тощо) та групи споживачів (промисловість, транспорт тощо).

Поле
Назва
balance_subcomponent_detailed
Підкомпонент балансу деталізовано
Опис

Підкомпонент балансу, що дає детальну інформацію про групи споживачів
• металургія;
• хімічна і нафтохімічна промисловість;
• машинобудування;
• харчова та тютюнова промисловість;
• будівництво;
• автомобільні, залізничні, авіаційні перевезення;
• побутовий сектор тощо.

Поле
Назва
amount
Обсяг
Опис

Обсяг, у одиницях, що відповідають енергоресурсу

Поле
Назва
measurement
Одиниця вимірювання
Опис

Одиниці вимірювання, що відповідають енергоресурсу: TДж / тис. тонн / ГВт*год